BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Địa chỉ        : Khu 5, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 

Điện thoại   : 0203.3793.291                                                                    

Email          : bandv.vd@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Lãnh đạo 


ĐỒNG CHÍ: VŨ THỊ HỘI

Chức vụ: Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0904.655.148

Email:  vuthihoi.vd@quangninh.gov.vn 

                                                                                     

ĐỒNG CHÍ: TRIỆU THỊ LƯƠNG

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 

Email: trieuthiluong.vd@quangninh.gov.vn

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ HÒA

Chức vụ: Phó Trưởng Ban 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.874.229

Email: nguyenthihoa@quangninh.gov.vn 

 

Chuyên môn:

ĐỒNG CHÍ: CHÂU THỊ PHƯỜNG

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0399.699.023

Email:  chauthiphuong@quangninh.gov.vn

 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1222
Đã truy cập: 2609440