TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN

29/03/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:
Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Vân Đồn
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 874233
E-mail: ttttvvhvd@quangninh.gov.vn 

II/TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. BAN GIÁM ĐỐCÔng: Trịnh Quốc Đoàn

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại: 0936 979 835 - 0203 3500 808

 

Ông:  Trần Nam Hải

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912 034 252

 

Bà: Nguyễn Thị Duyên

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387 638 838

BỘ PHẬN VĂN HÓA - THỂ THAO

   

:  Nguyễn Thị Xuân Thanh

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Số điện thoại: 0858 038 988

 

: Lý Thị Hồng Phiên  

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974 285 888

 

 

 Ông: Từ Tú Thành

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0936 184 846

 

 

Bà: Ngô Thị Thu Hằng

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0983 162 883

 

Bà: Lý Phương Thùy

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa du lịch

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0979 819 252

 

 

Ông:  Nguyễn Tiến Anh

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0383188588

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

 

Bà: Đỗ Thị Hiền

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0984 697 870

 

 

Bà: Nông Thúy Hà

 Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0981 730 886

 

 

Bà: Văn Thanh Nga

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật, Đại học báo chí

- Số điện thoại: 0942 517 065

 

  

Bà: Phạm Thị Thanh Tùng

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật, Đại học báo chí

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0369 012 961

BỘ PHẬN KỸ THUẬT TRỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

 

 

Ông: Bùi Đăng Kha 

Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0936 667 033

 

   

Ông: Nguyễn Quốc Lâm

 Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0934 206 268

  

 

Ông: Nguyễn Chí Thanh

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387 880 768 

  

 

Ông: Vũ Tiến Dũng

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0822 210 685

 

  

Bà: Bùi Thị Thu Hồng

Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0936 932 585

 

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

  

Bà: Phạm Thị Thủy

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0917 313 568

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền của huyện Vân Đồn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện Vân Đồn để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện Vân Đồn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

1. Lĩnh vực Truyền thanh, Truyền hình.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với bộ phận văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn.

- Quản lý, xây dựng tin, bài, phát triển Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn, trang fanpae DDCI, Trang fanpage Trung tâm truyền thong và văn hóa huyện.

2. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến với ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn và cơ quan chức năng để củng cố, mở  rộng sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3312
Đã truy cập: 4656408