TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

01/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Vân Đồn

- Địa chỉ: Thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033509456

- Email: ttgdtx.vandon.quangninh@moet.edu.vn

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY


BÀ: PHẠM THỊ HẠO

 Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiếng Anh, Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904782287

- Email: phamthihao.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Phụ trách: Chỉ đạo chung; Phụ trách công tác Giáo dục thường xuyên

BÀ: NGUYỄN THỊ THU HÀ

 Chức vụ:  Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: ĐH SP Toán, Thạc sĩ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033995988

- Email: nguyenthithuha.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Giáo dục nghề nghiệp – hướng nghiệp.

   

BÀ: TRẦN THỊ KHUYÊN

 Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán – Lý

- Số điện thoại: 0986139251

- Email:tranthikhuyen.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên Toán

BÀ: NGÔ THỊ TẦN

 Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

- Số điện thoại: 0978743626

- Email:ngothitan.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên Ngữ văn

 

 BÀ: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

- Số điện thoại: 0979928358

- Email:nguyenthiphuong.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên Lịch sử

 

ÔNG: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

 Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tiếng Anh

- Số điện thoại: 0989576988

- Email:nguyenmanhcuong.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên tiếng Anh

BÀ: NGÔ THỊ NGỌC THƯƠNG

 Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

- Số điện thoại: 0985244245

- Email:ngothingocthuong.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên Tin học

  

BÀ: NGÔ THỊ BÉ

Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974940426

- Email:ngothibe.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giáo viên nghề phổ thông

BÀ: NGUYỄN THÙY OANH

Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Số điện thoại: 0975675888

- Email:nguyenthuyoanh.ttvandon@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Nhân viên Kế toán

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Trung tâm có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tổ chức đào tạo về Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở địa phương;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2.3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình xoá mù chữ và tiếp tục sau biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

2.4. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhất kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

2.5. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

2.6. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.7. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

2.8. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.9. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

2.10. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

2.11. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

2.12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

2.13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

2.14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

1.15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

1.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 228
Đã truy cập: 2655737