ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VÂN ĐỒN

01/04/2021

I/THÔNG TIN CHUNG:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Đồn.

- Địa chỉ: Khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033993615

- Gmail: mttqvdqn@gmail.com

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

 

: VŨ THỊ HỘI

Chủ tịch 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Đại học Luật

Trình độ LLCT:  Cao cấp

Điện thoại: 0904655148

Email: vuthihoi@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chíPHẠM THỊ HUYỀN

Phó Chủ tịch Liên đoàn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0936.794.677

Email: cdgdvandon.quangninh@moet.edu.vn

 

ÔNG: LÊ VĂN BẰNG

Phó Chủ tịch 

Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng chuyên ngành kinh tế xây dựng

Trình độ LLCT:  Cao cấp

Điện thoại: 0763498696

Email: levanbang@quangninh.gov.vn 

 


ÔNG: ĐỖ HỒNG XUÂN

Ủy viên Thường trực

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT:  Trung cấp (ĐHCC)

Điện thoại: 0387406268

Email: dohongxuan@quangninh.gov.vn

 

 

BÀ: TỪ THỊ KIM LAN

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Hải Phòng khoa Ngữ văn

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0392603982

Email: tuthikimlan@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG:

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Đồn là cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (viết tắt là MTTQ) Việt Nam huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận của huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

+ Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

+ Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

+ Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

+ Sơ, tổng kết công tác Mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

+ Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cấp trên.

+ Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân.

+ Điều lệ MTTQ Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

- Giúp Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao. Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 873
Đã truy cập: 5387899