ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

01/04/2021

I/THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: ỦY ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Trụ sở khối vận - Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.874.258

Fax: 0203. 3874258

E-mail: mttq@gmail.com

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

 

: VŨ THỊ HỘI

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

Số điện thoại: 

Email:  

 

 

BÀ: NGUYỄN THỊ HUỆ

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

Số điện thoại: 0913078605

Email: nguyenthihuevd@gmail.com

 

ÔNG: LÊ VĂN BẰNG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Số điện thoại: 0913078605

Email: 

 

ÔNG: CHÂU VĂN HOÀNH

Cán bộ

Số điện thoại: 0947011485

Email: chauvanhhoanhvd@gmail.com

 

BÀ: TỪ THỊ KIM LAN

Cán bộ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0392603882

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 509
Đã truy cập: 3489302