VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

01/04/2021

I/THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan:  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm Hành chính công- Khu 4 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh. 

Điện thoại: 

II/TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Lãnh đạo

Bà:  CHÂU MAI THOAN

Phó Giám Đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0983794126

Email: chaumaithoan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phụ trách chung

  

 

Ông:  LÊ CÔNG THUẤN

Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0919035886

 

 

 

 

 

 

Bà:  HÀ THỊ THOA

Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912580828

Email: hathihthoan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: địa bàn xã Bản Sen, Bình Dân, thị trấn Cái Rồng

 

Bà:  CHÂU THỊ PHƯƠNG NHÃ

Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 0932266612

Email: chauthiphuongnha@quangninh.gov.vn

Phụ trách: địa bàn xã Vạn Yên

 

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG MY

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số ĐT: 0939979229

Email: nguyenthihongmy@quangninh.gov.vn

Phụ trách: địa bàn xã Đông Xá, Thắng Lợi, Bình Dân

 

Ông: TỪ TUẤN NINH

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số ĐT: 01667891369

Phụ trách: công tác đo vẽ

 

Ông: TÔ XUÂN HOÀN

Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Số ĐT: 0985548880

Phụ trách: bắn bìa, chỉnh lý biến động đất đai sau khi thu hồi đất

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2217
Đã truy cập: 4196307