HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

01/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Hội Nông Dân huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khối Dân Vận - Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

Điện thoại: 033. 3874302

E-mail: hoinongdanvd@gmail.com
 

III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

Ông: NGUYÊN VĂN TUẤN

Chủ tịch Hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐT: 033 3874302          

Email: nguyenvantuan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: phụ trách chung các hoạt động của hội, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi cơ quan và BCH huyện Hội. 

 

Ông: PHẠM HỒNG UYÊN

Phó Chủ tịch Hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại: 

Phụ trách: Phụ trách các hoạt động kinh tế - xã hội trong phong trào nông dân. Phụ trách các xã: Bản Sen, Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 781
Đã truy cập: 4949352