HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

01/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan:  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Địa chỉ:  Khối Dân vận -  Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

 II/TỔ CHỨC BỘ MÁY: 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 

Chủ tịch Hội 

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số ĐT: 0985168616

Email: nguyenthithanhhuong@quangninh.gov.vn 

 

 

Bà: NGUYỄN VŨ VÂN ANH

Phó Chủ tịch hội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912298992

Email: nguyenvuvananh@quangninh.gov.vn

 

Bà: TRẦN THỊ HƯƠNG

Phó Chủ tịch hội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0377345999

Email: tranthihuong78@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HIẾN

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Chứng nhận cao cấp

Số điện thoại: 0983950855

Email: nguyenthihien35@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I/ CHỨC NĂNG

(1) Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện;

(2) Tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước trên địa bàn;

(3) Đoàn kết, vận động phụ nữ Vân Đồn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

(4) Vận động xã hội thực hiện Bình đẳng giới.

 II/ NHIỆM VỤ

(1) Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện;

(2) Vận động phụ nữ Vân Đồn thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền huyện thực hiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng gia đình hạnh phúc;

(3) Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ;

(4) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3347
Đã truy cập: 4656443