ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN VÂN ĐỒN

01/04/2021

THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan:  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khối Dân Vận - Khu 5 Thị trấn Cái Rồng huyện Vân Đồn

Điện thoai: 02033.874.443.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Đồng chí: ĐÀO MINH NGỌC

Bí thư Huyện đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT, Đại học CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0986018898

Email: daominhngoc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: LÊ THỊ THU ANH

Phó Bí thư Huyện đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0386048239

Email: lethithuanh@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Cơ quan Huyện đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Luật Thanh niên.

NHIỆM VỤ:

- Nghiên cứu, đề xuất

+ Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện và chỉ đạo của Tỉnh đoàn. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

+ Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên.

+ Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

+ Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn; nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

+Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

+ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân cấp.

- Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện đoàn quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 4452895