HẠT KIỂM LÂM

08/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN ĐỒN

- Địa chỉ: thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Email: hkl.vd@quangninh.gov.vn

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Ông:  Phạm Văn Ký

 Chức vụ: Phó Hạt trưởng phụ trách

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974184002

- Email: phamvank5@gmail.com

- Phụ trách: Phụ trách chung

 

  

Ông:  Đặng Duy Linh

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0352554417

- Email: dangduylinhkl@gmail.com 

- Phụ trách: Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác thanh tra pháp chế

 

  

Ông: Từ Tú Thinh

Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp lâm sinh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0904069618

- Email: tututhinhklqni@gmail.com

- Phụ trách: Tổ trưởng tổ Cơ động PCCCR, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Bình Dân, Đoàn Kết

 

 

Ông: Từ Hải Đoàn

 Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0904.042.116

- Email: tudoan04021972@gmail.com

- Phụ trách: Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cụm đảo Bản Sen, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Bản Sen

 

 

Ông: Lê Anh Tuấn

 Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979.223.700

- Email: leanhtuanklqn@gmail.com

- Phụ trách: làm công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Minh Châu

 

 

Ông: Phan Văn Minh

 Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

 - Số điện thoại: 0903.278.386

- Email: phanvanminhklqn1972@gmail.com

- Phụ trách: Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Quan Lạn

 

 

Ông: Nguyễn Ngọc Thạch

Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: cử nhân Luật, trung cấp lâm sinh

- Trình độ LLCT: trung cấp

- Số điện thoại: 0903.474.666

- Email: nguyenngocthach216@gmail.com

- Phụ trách: Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Đài Xuyên, xã Đông Xá, thị trấn Cái Rồng

 

 

Ông: Nguyễn Viết Cường

 Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm học, cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0856.668.858.

- Email: Nguyencuongklqn@gmail.com 

- Phụ trách: Công tác Thanh tra – Pháp chế, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Hạ Long, xã Vạn Yên

 

 

Ông: Trần Đức Thanh

 Chức vụ: Kiểm lâm viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, trung cấp lâm sinh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0936620018

- Email: tranducthanhklqn@gmail.com 

- Phụ trách: Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Thắng Lợi, Ngọc Vừng

 

Bà: Vũ Thùy Luân

Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, trung cấp lâm sinh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0983536101

- Email: luanklqn@gmail.com

- Phụ trách: Phụ trách công tác Kế toán - Tổng hợp

 

  

Ông: Đào Đức Sắn

 Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388600268

- Email: daoducsanvandon@gmail.com

- Phụ trách: Công tác tổng hợp

 

  

Ông: Nguyễn Văn Yến

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

- Trình độ chuyên môn: Máy trưởng phương tiện thủy nội địa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0936620018

- Email: nguyenvanyenklqn@gmail.com

- Phụ trách: Nhân viên kỹ thuật, trong coi, bảo quản tàu/xuồng

 

 

Ông: Bùi Văn Khu

 Chức vụ:  Lái tàu

- Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao

- Số điện thoại: 0969024236

- Email: buivankhu321981@gmail.com 

- Phụ trách: Lái xuồng, trông coi, bảo quản tàu/xuồng

 

 

Ông: Long Thế Hà

 Chức vụ:  Lái xe

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0979805666

- Email: longthehaklqn@gmail.com 

- Phụ trách: Lái xe cơ quan, trông coi, bảo quản xe cơ quan

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân đân huyện về thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hạt Kiểm lâm huyện có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, Hạt Kiểm lâm huyện có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1416
Đã truy cập: 4180037