BAN QUẢN LÝ CHỢ CÁI RỒNG

09/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Ban Quản lý chợ Cái Rồng, huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.874.294

Email: banquanlychocairong.qn@gmail.com

 

II/TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


Ông: Nguyễn Văn Hoàng

 Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983945801

- Phụ trách: Quản lý chung

 

Bà: Lương Thị Vân Anh

Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Số điện thoại: 0399540570

 

Bà:  Nguyễn Thị Thu

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0972224628

- Email: nguyenthudct@gmail.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

 

 

Bà:  Đinh Thị Thái Hà

  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0984266000

- Email: dinhthithaiha84@gmail.com

- Phụ trách: Kế toán

 

 

Ông:  Đặng Ngọc Sơn

 Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại: 0326899189

- Email: ngocsonvd1993@gmai.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

Ông:  Phạm Văn Quang

 Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0973903619

- Email: phamvanquang2986@gmail.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

Ban Quản lý chợ Cái Rồng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Đồn và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Tổ chức thực hiện quản lý, điều hành, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự trong chợ trong phạm vi chợ quản lý, an toàn thực phẩm, thu giá dịch vụ theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, và các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn được giao.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân để triển khai nhiệm vụ được Ủy Ban nhân dân huyện giao.

Tổ chức dịch vụ:

- Trông giữ xe máy, xe đạp và các phương tiện khác vào chợ.

- Tổ chức trông giữ hàng hóa của các hộ kinh doanh gửi qua đêm.

- Tổ chức dịch vụ bốc xếp hàng hóa (nếu có).

- Tổ chức kho chứa, gửi hàng hóa (nếu có).

- Tổ chức quản lý và dịch vụ điện thắp sáng.

Bảo vệ:

- Quản lý sửa chữa nhà cửa, phương tiện PCCC

- Phòng chống bão, lụt và cơ sở vật chất được giao.

Hàng năm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp các công trình, các thiết bị PCCC nhằm đảm bảo hoạt động của chợ được an toàn - văn minh - hiệu quả.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thu - chi tài chính, kế hoạch sửa chữa nâng cấp các công trình của chợ. Trình UBND huyện phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý cán bộ nhân viên Ban Quản lý chợ và các hộ kinh doanh vi phạm các quy đinh, nội quy chợ và chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1805
Đã truy cập: 4654901