BAN QUẢN LÝ CHỢ CÁI RỒNG

09/04/2021

I/ THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Ban Quản lý chợ Cái Rồng, huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.874.294

Email: banquanlychocairong.qn@gmail.com

 

II/TỔ CHỨC BỘ MÁY


Ông: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983945801

- Email: nguyenhoangvandon@gmail.com

- Phụ trách: Quản lý chung

Bà: Lương Thị Vân Anh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

 

Bà:  Nguyễn Thị Thu

Chức vụ:  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0972224628

- Email: nguyenthudct@gmail.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

 

Bà:  Đinh Thị Thái Hà

 Chức vụ:  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0984266000

- Email: dinhthithaiha84@gmail.com

- Phụ trách: Kế toán

 

Ông:  Đặng Ngọc Sơn

 Chức vụ:  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại: 0983474627

- Email: ngocsonvd1993@gmai.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

 

Ông:  Bùi Văn Thương

 Chức vụ:  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0904083444

- Email: nguyenthoavd@gmail.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

Ông:  Phạm Văn Quang

 Chức vụ:  Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0948382377

- Email: phamvanquang2986@gmail.com

- Phụ trách: Cán bộ thu

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

Ban Quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các đối tượng kinh doanh tại chợ thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước về đăng ký kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, nộp thuế, nộp phí, lệ phí và dịch vụ khác.

Ký hợp đồng với các tổ chức và cá nhân thuê điểm kinh doanh tại chợ.

Sắp xếp bố trí các khu vực ngành hành kinh doanh phù hợp với tính chất thương phẩm của hành hóa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật văn minh thương nghiệp.

Sắp xếp bố trí điểm kinh doanh cho các tổ chức và cá nhân thuê điểm cố định và lưu động đảm bảo đúng quy định của chợ.

Giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản trong khu vực chợ. Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, công tác vệ sinh môi trường, công tác an toàn thực phẩm.

Tổ chức tốt công tác thu phí, lệ phí. Thu đúng, thu đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Công tác kế toán, thống kê phải thực hiện đúng luật kế toán của Nhà nước.

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các chính sách, chế độ, quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của các tổ chức và cá nhân kinh doanh tại chợ.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua và người bán hàng, chống các hành vi, vi phạm pháp luật kinh doanh tại chợ.

Tổ chức dịch vụ:

- Trông giữ xe máy, xe đạp và các phương tiện khác vào chợ.

- Tổ chức trông giữ hàng hóa của các hộ kinh doanh gửi qua đêm.

- Tổ chức dịch vụ bốc xếp hàng hóa (nếu có).

- Tổ chức kho chứa, gửi hàng hóa (nếu có).

- Tổ chức quản lý và dịch vụ điện thắp sáng.

Bảo vệ:

- Quản lý sửa chữa nhà cửa, phương tiện PCCC

- Phòng chống bão, lụt và cơ sở vật chất được giao.

Hàng năm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp các công trình, các thiết bị PCCC nhằm đảm bảo hoạt động của chợ được an toàn - văn minh - hiệu quả.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thu - chi tài chính, kế hoạch sửa chữa nâng cấp các công trình của chợ. Trình UBND huyện phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý cán bộ nhân viên Ban Quản lý chợ và các hộ kinh doanh vi phạm các quy đinh, nội quy chợ và chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1069
Đã truy cập: 4179690