BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VÂN ĐỒN

03/07/2023

I/ THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án công trình  

- Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Cái Rồng - Vân Đồn- Quảng Ninh

- Email: bqldact.vd@quangninh.gov.vn

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY

ÔNG: TRẦN QUỐC VIỆT 

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh doanh ĐH QLKD- TCKT.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0938.686.688

- Email: tranquocviet116@gmail.com  

 

 

ÔNG: VŨ DUY TIẾN

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0986.484.366

- Email: vuduytien72@gmail.com

   

ÔNG: TRẦN QUỐC HOÀN 

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0986.883.388

- Email: tranhoanvhl@gmail.com  

 

ÔNG: LÊ MINH TUẤN

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0936.535.648

- Email: minhtuanubnddk@gmail.com  

 

 

ÔNG: TRƯƠNG NGỌC TÂN

Trưởng phòng Kỹ thuật - Giám sát

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu đường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0972563596

- Email: tngoctanduan@gmail.com  

 

 

ÔNG: ĐINH NHO HẬU THĂNG

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Giám sát

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0901.502.505

- Email: Dinhthangdhkt@gmai.com 

 

ÔNG: PHẠM VĂN HÀO

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng công trình

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0972.819.967

- Email: phamhaoduanvd@gmail.com

 

 

ÔNG: PHẠM MINH TUẤN

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - kinh tế ; Đại học - Chuyên ngành cầu đường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.112.181

- Email: ttuanduanvd@gmail.com  

 

 

ÔNG: LÝ ĐỨC HIỀN

Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0986.883.388

- Email: hienld.duanvd@gmai.com  

 

 

ÔNG: HOÀNG ĐỨC HIỀN

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - kinh tế ; Đại học - Xây dựng công trình giao thông.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0344.144.014

Email: hoanghienda@gmail.com

 

 

ÔNG: ĐỖ VĂN SINH

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật xây dựng công trình

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0382.007.223

Email: dovansinh2012@gmail.com

 

 

ÔNG: VŨ MẠNH HƯNG

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng dân dụng công nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Email: hungduanvd@gmail.com

Điện thoại: 0975.992.798

 

 

ÔNG: NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phó trưởng phòng Kế hoạch -  Thẩm định

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0398.369.226

Email: xuanphuc1920@gmail.com

 

 

BÀ: NGUYỄN CHÂU DUNG

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0372.209.929

Email: nguyenchaudung01@gmail.com

 

 

ÔNG: PHẠM QUỐC HIỆN

Nhân viên Kế hoạch -  Thẩm định

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0888.163.111

Email: Kts.phamquochien@gmail.com

 

 

ÔNG: VŨ QUANG HƯNG

Nhân viên Kế hoạch -  Thẩm định

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại:0766.362.368

Email: vuquanghungksdt@gmail.com

 

 

ÔNG: NGUYỄN HỒNG PHÚC

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0964.063313

Email: phucbanduan1995@gmail.com

 

 

ÔNG: LÊ KHÁNH

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật xây dựng công trình

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0965.993.696

Email: lekhanh301093@gmail.com

 

 

ÔNG: NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0333.252.666

Email: Thangnguyenbqldact@gmail.com

 

 

ÔNG: VŨ BÌNH MINH

Nhân viên Kế hoạch -  Thẩm định

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư thủy lợi

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0942.245.618

Email: minhvb268@gmai.com

 

 

ÔNG: PHẠM VĂN LUYỆN

Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0387.892.069

Email: luyenduanvd@gmail.com

 

 

ÔNG: HOÀNG TRUNG PHONG

Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Đại học - Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0988.929.296

Email: hoangphongda@gmail.com

 

 

BÀ: VŨ THANH LAM

Nhân viên Văn thư lưu trữ

Trình độ chuyên môn: Chứng nhận - Văn thư lưu trữ, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0989.684.588

Email: vuthanhlam301092@gmail.com

 

 

BÀ: VŨ TRẦN THU HẰNG

Nhân viên Hành chính - tổng hợp, Tổ chức nhân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0377.333.462

Email: Vutranthuhang.da@gmail.com

 

BÀ: TÔ THỊ KIỂU MY

Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Đại học - Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0967.686.398

Email: tothikieumy.hou@gmail.com

 

 

ÔNG: NGUYỄN QUANG HUY

Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Đại học - Quản lý tài chính công

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại: 0395.238.388

Email: Nguyenhuy99vd@gmail.com

 

BÀ: TRẦN THỊ NGỌC MAI

Kế toán viên

Trình độ chuyên môn: Đại học - Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại: 0965.487.205

Email: ttngocmai2508@gmail.com

 

 

ÔNG: VŨ HÀ TUYÊN

Nhân viên Kỹ thuật -  Giám sát

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật xây dựng công trình

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0394.117.156

Email: Vhtuyen93@gmail.com

 

ÔNG: HOÀNG VĂN TUẤN

Nhân viên Lái xe

Điện thoại: 0915.865.119Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 5105395