PHÒNG NỘI VỤ

15/12/2022

I/ THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Vân Đồn

- Địa chỉ : Khu 5 thị trấn Cái Rồng - huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email: pnv@quangninh.gov.vn 

 

II/ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

Bà: LÊ THU THÙY

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.454.122

Email:  lethithuy.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0915.250.222

Email: nguyenthiphuongchi@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: TRƯƠNG THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0912.977.846

Email: truongthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO

        Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0985.605.888

Email: nguyenthiphuonghao.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: TRƯƠNG PHI LONG

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0983.011.386

Email: truongphilong.vd@quangninh.gov.vn

 

III/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 150
Đã truy cập: 3876386