THANH TRA HUYỆN

15/12/2022

I/ THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Thanh tra huyện Vân Đồn

- Địa chỉ : Khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email: 

 

I/ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

Ông: NGUYỄN HỒNG MINH

 Chánh Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0904977999

Email: nguyenhongminh.vd@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: LÝ THỊ THÁI DƯƠNG

 Phó Chánh Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0947.451.488. 

Email: lythithaiduong@quangninh.gov.vn

 

Ông: TRẦN QUANG PHÚC

Phó Chánh Thanh tra

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0988.764.445

Email: tranquangphuc@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: BÙI MINH THIỆN

  Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0967184288

Email: buiminhthien@quangninh.gov.vn

 

 

III/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 4452908