Lễ bế giảng lớp Đảng viên mới năm 2018

11/10/2018 10:59

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018. Sau hơn một tuần học tập, ngày 11/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vân Đồn tổ chức Lễ bế giảng lớp học và trao giấy chứng nhận cho các học viên.

(Đồng chí Trương Tiến Bảo - Trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ phát biểu với Lớp học)

Lớp học bao gồm 101 học viên đến từ 23/33 các chi, đảng trực thuộc. Các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đó là: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, (2) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, (5) Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, (6)Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, (9) Xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới thứ 2 tại Trung tâm triển khai theo nội dung chương trình và tài liệu mới, có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đặc biệt, đa số các chuyên đề đều được các giảng viên soạn giảng bằng giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, tăng cường sự đối thoại, tương tác giữa giảng viên và học viên. Kết quả 100% các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình học tập bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; trong đó học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 80%; học viên đạt loại khá chiếm 18,5%; xếp loại trung bình chiếm 1,5%.

(Đồng chí Ngô Thanh Hiếu- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU, GĐ Trung tâm BDCT trao chứng chỉ

cho các học viên có thành tích xuất sắc)

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trương Tiến Bảo- Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Hiếu- Ban Tuyên giáo HU


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 771
Đã truy cập: 2759306