Sau 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, Đề án 196 trên địa bàn huyện

05/12/2018 09:26

Thực hiện đề án 196 về “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, trong 2 năm 2017- 2018, huyện Vân Đồn được Tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135. Toàn huyện đã triển khai thực hiện 6 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở 3 thôn ĐBKK là Bản Đài Van – Xã Đài Xuyên, Thôn Đồng Dọng, Đồng Cống – Xã Bình Dân và Thôn Đài Làng xã Vạn Yên với tổng kinh phí trên 1 tỷ 575 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách là 867,4 triệu đồng, vốn dân đối ứng trên 700 triệu đồng

(Gia đình ông Lý Văn Ba, thôn Đài Làng, xã Vạn Yên được hỗ trợ bò giống sinh sản để phát triển kinh tế)

Có 67 hộ nghèo và hộ cận nghèo được thụ hưởng. Trong đó Bản Đài Van – Xã Đài Xuyên có 21 hộ, được hỗ trợ tổng số 11 con bò sinh sản và 10 con bò Lai shin. Thôn Đồng Dọng xã Bình Dân được hỗ trợ 774 con ngan, ngỗng, thôn Đồng Cống được hỗ trợ 10 con trâu, với tổng số 28 hộ được thụ hưởng. Thôn Đài Làng – xã Vạn Yên có 18 hộ được hỗ trợ tổng số 12 con bò sinh sản và 6 con trâu.

Trong 2 năm, đa số các hộ tham gia dự án đã ý thức được trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện chăm sóc vật nuôi sau khi được hỗ trợ, quản lý chăm sóc theo chỉ đạo và hướng dẫn của địa phương. Thời gian qua không có dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi của dự án, đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt. Các dự án đã triển khai thực hiện đều mang lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên các dự án có hiệu quả cao, bền vững và có khả năng nhân rộng cao là các dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu bò sinh sản. Đại đa số các hộ chăn nuôi trâu bò đều đã mở rộng mô hình,  tăng  số đàn vật nuôi hoặc thay đổi dần hình thức chăn nuôi tự phát sang chăn nuôi theo nhóm hộ, tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu là các hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hiểu biết của người dân còn rất nhiều hạn chế, nên trong việc tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật và vận dụng vào quá trình sản xuất gặp một số khó khăn. Để khắc phục những hạn chế trên, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; một số đã được tổ chức hình thức nhóm hộ để thuận tiện cho công tác quản lý, đồng thời tạo cho người dân có điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất theo hướng tập trung. Nhiều hộ dân nhận hỗ trợ từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã cố gắng tập trung làm tốt vươn lên  phát triển kinh tế để thoát nghèo. Đã có 10 hộ thoát nghèo, 3 hộ mới thoát nghèo

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ do nhận thức chưa đầy đủ trong quản lý, chăm sóc vật nuôi nên chưa chủ động dự trữ được nguồn thức ăn cho trâu bò, vẫn còn chăn thả tự do. Bên cạnh đó vẫn còn có một số hộ dân do còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước nên chưa làm tốt mô hình sản xuất được hỗ trợ, do đó chưa thoát nghèo.

Mai Duyên – Đài Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 234
Đã truy cập: 2389767