Huyện Vân Đồn tăng cường các giải pháp thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

03/07/2019 10:19

Để góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, huyện Vân Đồn đã ban hành chương trình và tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, kinh phí, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

(Huyện vân Đồn ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm)

Thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, UBND huyện Vân Đồn đã đặt ra các nội dung và giải pháp trọng tâm; trong đó, tập trung thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên của đất nước. Siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước đúng quy định của Pháp luật, dự toán năm 2019 được UBND huyện giao. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao. Cùng với đó, tập trung quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Các địa phương cũng thường xuyên rà soát các chế độ, chính sách để trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ chế bộ không phù hợp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công, ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tác động lan tỏa với nền kinh tế mà khu vực tư nhân không thực hiện được. Huyện cũng tập trung thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung theo quyết định của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, tạo động lực, sức đột phá và thu hút nguồn lực đầu tư vào huyện Vân Đồn. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các sự nghiệp công lập sớm tự chủ về tài chính. Huyện cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến thật sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung đó, huyện Vân Đồn cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực; thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngân Hà – Đài TTTH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3012
Đã truy cập: 2392545