Huyện Vân Đồn nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

04/07/2019 16:53

Vân Đồn là huyện miền núi, hải đảo có tổng diện tích 2.171km2, huyện có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 5 xã thuộc tuyến đảo, 6 xã bãi ngang và có 5 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện khoảng 4,6 vạn người, có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó có 13 dân tộc thiểu số gồm Sán Dìu, Hoa, Dao, Tày, Nùng, Mường, Thái, Giáy, Sán Chay, Mông, RagLay, Tà Ôi và Pu Péo, chiếm 14,39% dân số toàn huyện. Các xã có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung đông là Bình Dân , Đoàn Kết, Vạn Yên và Đài Xuyên. Trong năm 5 trở lại đây, từ việc được thụ hưởng các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã không ngừng được nâng lên. Diện mạo các thôn, bản vùng sâu vùng xa ngày càng khởi sắc.

(Đầu năm 2016, xã Bình Dân ra mắt CLB hát soọng cô)

Đến Bản Đài Van xã Đài Xuyên hôm nay, chúng ta không còn phải mất hàng giờ đồng hồ đi trên con đường đất đỏ lầy lội như những năm về trước mà thay vào đó là con đường bê tông rộng rãi kéo dài đến tận trung tâm Bản. Cùng với đó, các công trình cơ sở hạ tầng như trường học, nhà văn hoá, điện lưới quốc gia…đã được đầu tư, nâng cấp xây dựng khang trang. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở bản đặc biệt khó khăn này, thuận lợi giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

(Gia đình chị Lý Thị Mài - Bản Đài Van tích cực phát triển sản xuất nâng cao thu nhập)

Gia đình anh chị Đặng Quay Chính và Lý Thị Mài – Bản Đài Van xã Đài Xuyên, những năm trước kia là 1 trong những hộ nghèo của Bản. Song, nhờ các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh dành cho vùng đồng bào DTTS, thôn, bản đặc biệt khó khăn, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, gia đình anh chị đã được hỗ trợ nguồn vốn vay và một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.., cùng với đó, gia đình cũng mạnh dạn đầu tư phát triển thêm mô hình chăn nuôi đàn bò sinh sản, chăn nuôi gà thịt và trồng 10 ha rừng keo…Đến nay, gia đình anh chị đã xây dựng được nhà ở khang trang, đời sống, kinh tế ổn định. Anh Chính phấn khởi cho hay: “Gia đình trước kia thuộc hộ nghèo, năm 2014  được nhà nước hỗ trợ 1 cặp bò, đến nay gia đình đã nhân giống được 20 con, gia đình tôi chăn nuôi thêm mấy chục con gà, vịt, ngỗn và trồng 10 ha rừng keo. Kết hợp lại trừ chi phí mỗi năm cũng  thu được 50 – 70 triệu đồng. Kinh tế gia đình giờ cũng ổn định, gia đình xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình chúng tôi”

(Đường vào trung tâm Bản Đài Van đã được bê tông hóa)

Bản Đài Van xã Đài Xuyên có 86 hộ dân,  trong đó gần 90%  dân số là đồng bào dân tộc Dao. Trong 5 năm trở lại đây, ngoài sự hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135, đề án 196 giai đoạn 2017 – 2020, đồng bào dân tộc thiểu số Bản Đài Van còn được hỗ trợ các chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và niềm núi theo quyết đinh số 755 và quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, theo kế hoạch giao hỗ trợ đất ở và đất sản xuất, Bản Đài Van có 27 hộ được giao hỗ trợ đất ở; đất sản xuất 21 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề 14 hộ với kinh phí 84 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt  4 hộ với kinh phí 12 triệu đồng; hỗ trợ vốn ưu đãi phát triển sản xuất là 5 hộ với tổng số vốn vay là 225 triệu đồng. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự mạnh dạn trong phát triển sản xuất; thay đổi cách nghĩ không trông chờ ỷ lại thì đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Bản Đải Van ngày một cải thiện nâng lên. Diện mạo nông thôn mới của bản ngày một thêm khởi sắc. Ông Lý Tắc Mềnh – Trưởng Ban công tác mặt trận Bản Đài Van xã Đài Xuyên cho biết: “Mấy năm gần đây Bản Đài Van được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều chính sách giúp bà con đẩy mạnh phát triển sản xuất. Năm 2018 được hỗ trợ bò giống rồi phân bón, năm nay được đầu tư đập nước và đường mương máng chuẩn bị đưa vào phục vụ tưới tiêu. Mấy năm nay, công tác xoá đói giảm nghèo giảm được rất nhiều, nhân dân cũng chịu khó lao động sản xuất thoát nghèo.  Năm 2016, Bản có 35 hộ nghèo đến hết năm 2018 giảm còn 15 hộ, chiếm 17,44%.  Đời sống tinh thần của nhân dân trong Bản được nâng lên, tư tưởng nhân dân rất phấn khởi, cảm ơn Đảng và Nhà nước.

(Ngôi nhà của vợ chồng anh Đặng Quai Chính, chị Lý Thị Mài - Bản Đài Van - Xã Đài Xuyên được xây dựng khang trang mấy năm nay)

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện chính sách dân tộc (2014 - 2019), có thể thấy các cấp uỷ, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực tổ chức thực hiện các chương trình dự án theo kế hoạch đề ra; vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đồng thời xác định đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách đã tạo được lòng tin và hiệu ứng tích cực trong nhân dân.

Trong 5 năm, (2014 – 2019)  huyện đã thực hiện chương trình 135và đề án 196 với tổng số vốn là 26,8 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư cơ sở hạ tầng gồm 9 dự án với số vốn thực hiện là 21,9  tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất là 2,1 tỷ đồng; Thực hiện chính sách theo quyết định 755 huyện đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 30 hộ với kinh phí là 60 triệu đồng  để khoan giếng và mua vận dụng chứa nước sinh hoạt; Thực hiện chính sách theo quyết định 2085 huyện đã thực hiện hỗ trợ đất ở cho 37/40hộ với kinh phí là 660 triệu đồng; hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để khai hoang, phục hoá, cải tạo đất sản xuất là 21 hộ với kinh phí là 140 triệu đồng; Hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất có nhu cầu hỗ trợ song không có nguồn quỹ đất để hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ chuyển đổi nghề là 57/60 hộ với kinh phí là 360 triệu đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 85 hộ với kinh phí là 255 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ vốn vay là 125 hộ với số vốn trên 6.2 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ và sửa chữa nhà ở cho 438 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí trên 23,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc huyện thường xuyên quan tâm đến đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, tạo điều kiện cho đội ngũ người uy tín phát huy tốt vài trò, trách nhiệm trong việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

(Cánh đồng ngô, lúa ở Bản Đài Van - xã Đài Xuyên đang vào mùa thu hoạch vụ Chiêm Xuân)

Có thể thấy, việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách dân tộc đã đem lại những thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện binh quân đạt trên 16%/năm; thu nhập bình quân đạt 68 triệu/người/ năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh đến cuối năm 2018 còn 2,24%. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và giữ vững. Nhận thức của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS về việc vận dụng các chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình đã có những chuyển biến, các hủ tục, tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu từng bước được xóa bỏ... Huyện tiếp tục quan tâm duy trì, bào tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Hiện toàn huyện có 6 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; có 4/5 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135, đề án 196.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng và Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Vân Đồn tiếp tục quan tâm, tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng chí: Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ - PCT UBND huyện cho biết: Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số theo các chính sách của Trung ương, của Tỉnh. Đặc biệt là công tác hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người đồng bào có thu nhập và giảm chênh lệnh giàu nghèo  với các vùng trung tâm. Trong thời gian tới cấp ủy chính quyền huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách của trung ương, của tỉnh và tập trung các nguồn lực ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt là các thôn vừa mới hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196 để cho các thôn này, xã này  tiếp tục phát triển, đồng thời  thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.   

Trong cuộc sống ấm no hôm nay, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tận dụng tốt thời cơ, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng huyện Vân Đồn trở thành khu kinh tế giàu mạnh.

Thanh Nga – Mai Duyên Đài TTTH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1408
Đã truy cập: 1453658