UB MTTQ xã Vạn Yên Nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước

03/07/2019 17:35

Trong những năm vừa qua, UB MTTQ xã Vạn Yên đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức mặt trận, phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức thành viên nêu cao tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cụ thể như:

(Nhờ tích cực hưởng ứng phong trào nông thôn mới cơ sở hạ tầng của xã Vạn Yên đã được đầu tư kiên cố hơn)

Trong thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UB MTTQ xã Vạn yên đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với các thôn. Hàng năm thường trực UB MTTQ xã đều có hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các thôn làm điểm để tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. 100% các thôn trên địa bàn đều tổ chức sơ kết, tổng kết với hai nội dung gồm phần hội và phần lễ. Đến nay, toàn xã có 5/5 thôn đều được công nhận là thôn văn hóa cấp huyện. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ năm 2013 đến nay đạt 85% trở lên. Qua bình xét, đã có 94 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng, có 720 gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền.

Trong phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phối hợp với UBND xã vận động hàng trăm hộ dân trên địa bàn hiến 1.320m2 đất, huy động hơn 350 ngày công lao động, tháo dỡ, dịch chuyển hàng rào, cây cối, hoa màu, đổ được 1.2000 m đường bê tông nông thôn…Các nguồn huy động nhân dân trị giá khoảng trên 500 triệu đ. Trong năm 2017 xã cũng đã xây dựng được 1 thôn mẫu và 2 vườn mẫu.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những năm qua UB MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên và các gia đình có ý thức cao trong việc mua sắm, tiêu dùng các sản phẩm trong nước. Đặc biệt, người dân trong xã còn tham gia thực hiện thành công sản phẩm OCOP Cam Vạn Yên. Đến nay, có thể thấy cuộc vận động đã đi vào ý thức canh tác, sử dụng của mỗi người dân. Thương hiệu Cam Vạn Yên cũng trở nên quen thuộc và uy tín hơn trên thị trường.

Cùng với các cuộc vận động lớn, thì các phong trào thi đua yêu nước cũng được UB MTTQ xã tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả. Điển hình như: trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xã đã thành lập được 6 tổ tự quản về an ninh trật tự, duy trì các hoạt động giữ gìn an ninh thôn xóm. Phối hợp với BCH Quân sự xã và các đoàn thể tăng cường giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, nhiệm kỳ 2019 – 2024 này, UB MTTQ xã Vạn Yên đang quyết tâm nâng cao chất lượng 5 nội dung của cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng nông thôn kiểu mẫu, góp phần xây dựng từng gia đình, từng khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, tự quản trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa.

Đỗ Hiền – Đài Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1415
Đã truy cập: 1453665