Thôn Đồng Cống đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135

04/07/2019 09:57

Với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự nỗ lực cố gắng, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, nhân dân trong thôn Đồng Cống xã Bình Dân đã đưa thôn thoát khỏi diện ĐBKK theo đúng kế hoạch lộ trình đề ra. Bộ mặt của thôn đã thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

(Đường trục chính của thôn đã được bê tông hóa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện)

Thôn Đồng Cống xã Bình Dân với 92 hộ dân, trong đó có 91 hộ là DTTS chiếm 98,91% số hộ của thôn, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển trồng rừng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn còn tương đối cao so với các thôn khác trên địa bàn xã. Giao thông đi lại khó khăn, hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, nhiều khu vực sản xuất chưa chủ dộng do thiếu nước tưới tiêu.

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, đề án 196 “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 ” và nguồn vốn NTM thôn Đồng Cống đã tập trung vào việc: Hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo thông qua các dự án nuôi trâu thương phẩm tại thôn Đồng Cống, với tổng kinh phí 160 triệu đồng với sự tham gia của 10 hộ; hỗ trợ cho đồng bào DTTS nghèo về nhà ở theo quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập các nhóm nhận khai thác gỗ keo và khuyến khích xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cam, trồng ngô lai… để nâng cao thu nhập cho người dân.

Cán bộ thôn luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 135 và đề án 196 đoàn kết, đồng lòng, hăng hái trong lao động sản xuất, tích cực đóng góp, xây dựng kết cấu hạ tầng bằng việc hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, vật liệu, thiết bị… để thực hiện các mục tiêu của đề án, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước và bên ngoài. Huy động lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Từ đó nhân dân trong thôn luôn đồng tình hưởng ứng, tự giác, tích cực tham gia thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới các hộ đã đăng ký về bê tông hóa được 1025m đoạn đường ngõ xóm, 50m2 sân nhà và 01 công trình nhà vệ sinh của nhà văn hóa thôn. Nhân dân đã đóng góp ngày công vốn để mua cát, sỏi, ước tính khoảng 420 triệu đồng.

Chương trình 135 và đề án 196 nhân dân trogn thôn đã cùng nhau vận động hiến trên 10.000m2 đất để thực hiện một số dự án: Bê tông hóa đường trục thôn Đồng Cống; xây dựng tuyến đường nội đồng; xây dựng 02 tuyến kênh mương nội đồng; nhà văn hóa thôn; di dời tài sản ( cây cối) để thi công tuyến đê ngăn mặn… phục vụ cho việc sản xuất, sinh hoạt văn hóa và đi lại cho bà con nhân dân trong thôn được thuận tiện.

Có thể nói việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Chương trình 135 và đề án 196 xã Bình Dân nói chung và thôn Đồng Cống nói riêng trong năm qua đã mang lại những chuyển biến tích cực bằng việc đầu tư các hạng mục công trình như: Nhà văn hóa, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng, kênh mương… Giúp cho thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của thôn là 30 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo, đến cuối năm 2018 còn 18 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo, đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135.

Từ những kết quả trong chương trình 135 và đề án 196, cán bộ và nhân dân thôn Đồng Cống đã đưa ra những kinh nghiệm và giải pháp như: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trọng nội bộ, phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia. Trình độ của các hộ dân tộc thiểu số trong thôn còn thấp, phải xây dựng được nhân tố cốt cán tích cực là người dân để tự tuyên truyền lan tỏa trong nhân dân. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi, những vấn đề người dân bức xúc phải được quan tâm giải quyết. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong công tác vận động, hiến đất, hiến công làm gương cho nhân dân noi theo. Phải kịp thời, biểu dương khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân gương mẫu đi đầu trong việc hiến công, hiến đất để thực hiện các công trình.

Thanh Tùng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1409
Đã truy cập: 1453659