Xây dựng Nông thôn mới ở Vân Đồn Những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế

22/08/2019 14:13

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 04-6-2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 800/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020,  Nghị quyết số 01 NQ/TU ngày 27/10/2010; HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 -2020của tỉnh Quảng Ninh, Bam Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn đã xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 28/10/2010  “Về xây dựng nông thôn mới huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2020”để tổ chức triển khai thực hiện.  Đến nay, nhìn lại chặng đường  10 năm nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, có thể thấy chương trình đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, phải kể đến là những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, mở ra một diện mạo hoàn toàn mới ở cả đô thị và nông thôn.

 

Xác định việc mở rộng phát triển sản xuất là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, ngay từ những ngày đầu triển khai,cấp ủy, chính quyền các cấp đã đặc biệt chú trọng đến các mô hình kinh tế, những hướng đi mới... Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã triển khai thực hiện phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực, các ngành nghề thế mạnh của huyện.

Người trồng Cam Bản Sen vui mừng thu hoạch thành quả

Từ đó, nhiều Hợp tác xã (HTX) được hình thành. Số lượng các HTX đã tăng đáng kể qua các năm. Nếu như trước năm 2013 toàn huyện mới chỉ có 02 HTX, thì đến năm 2019 đã phát triển lên 29 HTX,  trong đó có 21 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; nhiều HTX có đông thành viên và sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: HTX Nông trang, HTX cam 10/10, HTX Phất Cờ, HTX Hầu sữa Vân Đồn…Nhìn chung, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả điển hình chủ yếu sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, thủy sản bản địa như: Cam Vạn Yên, Hầu Sữa, Ngao hai cùi….Nhờ có hợp tác xã, các sản phẩm này đã có chỗ đứng trên thị trường, khẳng định được thương hiệu của mình, mang lại nguồn thu đáng kể cho xã viên. Đây cũng chính là động lực để người dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, bám đất, bám biển, làm giàu trên chính quê hương mình.

Ngư dân chuẩn bị xuống giống Ngao

Tính đến tháng 8/2019 trên địa bàn huyện có 1.266 tàu làm nghề khai thác thủy sản. Số phương tiện khai thác xa bờ trên địa bàn huyện đạt 110 chiếc, tăng 21 chiếc so với cuối năm 2018 = 23,5%. Nhiều hộ gia đình đã tích cực đầu tư với số vốn hàng tỷ đồng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập của hộ gia đình.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010 ước đạt 14,2 triệu đồng/người/năm, năm 2015 đạt trên 18,1 triệu đồng/người/năm (tăng 1,27 lần so với năm 2010), 6 tháng đầu năm năm 2019 ước đạt 74 triệu đồng/người/năm (tăng 5,21 lần so với năm 2010, tăng 4,08 lần so với năm 2015).

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực từ người dân, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm tích cực. Gần nhất cuối năm 2016 toàn huyện có 623 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,39%; đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 267 hộ, chiếm 2,24%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các đề án và chương trình phát triển kinh tế trọng điểm; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị,  Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; Ưu tiên việc ứng dụng khoa học công nghệ để đầu tư vào các lĩnh vực chế biến, bảo quản các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản có thế mạnh của địa phương nhằm gia tăng giá trị; nâng cao chất lượng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.

Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cùng với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị chính là động lực tiếp thêm sức mạnh to lớn, là niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn thi đua phấn đấu đạt được những thành quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Đỗ Hiền - Trung tâm TT&VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1551
Đã truy cập: 2612162