Huyện Vân Đồn Nhiều giải pháp tăng cường thu ngân sách trên địa bàn

23/08/2019 10:57

Thời gian qua, ngành thuế và các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách, UBND các xã, thị Trấn đã có nhiều cố gắng trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Qua đó cơ bản các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt và vượt tiến độ đề ra. Trong  6 tháng đầu năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 248.883 triệu đồng đạt 73% dự toán năm 2019, tăng 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp thực hiện là 1.011.356 triệu đồng. Các khoản thu đạt tiến độ dự toán tăng so với cùng kỳ năm 2018 là thuế khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 6.830 triệu đồng, tăng 21%; thuế thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 2.073 triệu đồng, tăng 101%; thuế khu vực ngoài quốc doanh thực hiện 66.008 triệu đồng, tăng 130%; thuế thu nhập cá nhân thực hiện 12.076 triệu đồng, tăng 25%; lệ phí trước bạ đạt 25.998 triệu đồng tăng 90%; thu phí, lệ phí thực hiện 8.748 triệu đồng, tăng 73%; thu khác ngân sách thực hiện 7.943 triệu đồng, tăng 10%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 227 triệu đồng tăng 97%.

Đảng ủy cục thuế - huyện ủy Vân Đồn ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Cùng với đó, công tác chi ngân sách điều hành của đa số các đơn vị địa phương cũng đều bám sát dự toán giao, đáp ứng được nhiệm vụ hội đồng nhân dân huyện giao đầu năm. Ngoài ra huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành ngân sách. Đồng thời thực hiên nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh trong điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách vẫn còn nhiều khoản thu không đạt tiến độ dự toán đó là: tiền sử dụng đất còn có một số công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; tiền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân phát sinh thấp; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất của huyện chưa triển khai…

6 tháng cuối năm 2019, với nhiệm vụ tăng thu ngân sách ở mức cao nhất để đáp ứng các nhu cầu và nhiệm vụ đã đề ra, huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường nhiều giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Trước mắt tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn thu ổn định, vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Đối với ngành thuế căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị, khả năng phát sinh nguồn thu trong quý III, IV năm 2019 xây dựng dự toán giao cho UBND các xã, Thị Trấn và các đội thuế tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý khai thuế, khai thác tăng thu đối với các khoản thu có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách tạo tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2020. Cùng với đó, thực hiện phổ biến chính sách thuế mới và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và Luật quản lý thuế. Tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền; thực hiện tốt quy chế “một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Thực hiện đôn dốc chủ đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định. Thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện GPMB để thu tiền cấp quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền cấp quyền sử dụng đất 2019. Đồng thời quản lý tốt hoạt động khai thác đất đá phục vu thi công các dự án trọng điểm; hướng dẫn các đơn vị khai, nộp kịp thời các khảon thuế, phí phát sinh vào ngân sách; giám sát chặt chẽ hoạt động nạo hút luồng lạch, quản lý hoạt động tận thu, chế biến, tiêu thụ cát nhiễm mặn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật; thực hiện thu thập các thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, kịp thời đôn đốc các nhà thầu khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai trên địa bàn; tăng cường sự phối kết hợp giữa chi cục thuế đối với các phòng ban, cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn để triển khai chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực còn thất thu như lĩnh vực xây dựng tư nhân, vận tải tư nhân. Chi cục thuế huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, Thị Trấn nhất là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tăng cương phối hợp chặt chẽ để quản lý thu các nguồn thu về đất đai, đồng thời tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tư quy định của pháp luật; thực hiện rà soát, phân loại nợ, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng đội có nhiệm vụ thu nợ, từng cán bộ thu nợ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 4,5% theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Thanh Nga - Trung tâm TT&VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3520
Đã truy cập: 2501057