Huyện Vân Đồn - Tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025

27/08/2019 14:41

Nhằm quán triệt và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai doạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 cũng như tạo được sự đồng thuận, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh giai đoạn 2019 – 2020, đính hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Huyện Vân Đồn sẽ tập trung khai thác và vận hành có hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số để nâng cao hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo đó, huyện sẽ tập trung khai thác và vận hành có hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đồng thời duy trì, nâng cao các chỉ số đánh giá chính quyền điện tử, PCI, Par Index và SIPAS của huyện.

Trước mắt, trong giai đoạn 2019 – 2020, huyện sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai Đề án Chính quyền số Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và Trung tâm điều hành thông minh của huyện. Thực hiện liên thông các văn bản của huyện, đảm bảo liên thông và an toàn thông tin với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy định và cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ của huyện để cập nhật vào hệ thống của tỉnh để đảm bảo liên thông, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Cũng trong giai đoạn 2019 – 2020, huyện sẽ tập trung khai thác hiệu quả mạng diện rộng của tỉnh; phấn đấu tối thiểu 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin thuộc Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của huyện phải đạt tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, tối thiểu 20% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 4, tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện vào cổng Dịch vụ Quốc gia và 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Cùng với đó, 100% dịch vụ công hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp qua hệ thống Tổng đài đường dây nóng của huyện và tại Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu trong thời gian tới, 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 30% thông tin của người dân tự động cập nhật vào viểu mẫu trực tuyến và 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện cũng sẽ công khai thông tin đầy đủ theo đúng quy định … Riêng trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện cũng xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể, cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.  

     

 Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Trên cơ sở các nội dung đã được xây dựng, huyện cũng đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Trước tiên là tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và Thành phố thông minh. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số và Thành phố thông minh. Đồng thời chú trọng xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số Quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo gắn kết chặt chẽ với an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh Quốc gia và bảo vệ thông tin cá nhân. Song song với đó, Huyện Vân Đồn cũng đảm bảo các nguồn lực để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và Thành phố thông minh.

Hiện nay, huyện cũng xác định rõ nội dung trọng tâm và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh gái kết quả việc thực hiện. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết của Chính phủ, các chủ trương của tỉnh và huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn sẽ tham mưu, đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân huyện có các giải pháp chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

Ngân Hà - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1806
Đã truy cập: 5100543