Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Huyện họp đánh giá việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử huyện Vân Đồn

27/09/2019 10:26

Chiều ngày 25/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) huyện đã tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai Kế hoạch 247 ngày 19/2/2019 và  Kế hoạch 1182 ngày 1/7/2019 của UBND huyện về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và nâng cao chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử tại huyện Vân Đồn. Đồng chí Mạc Thành Luân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở các nội dung trong kế hoạch 247 của UBND huyện về ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Vân Đồn, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung triển khai, thực hiện. Đến nay, các cơ quan nhà nước đã ứng dụng CNTT hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản của tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp cũng như trao đổi văn bản điện tử. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử thông qua việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015…Huyện cũng thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, trang mạng xã hội Fanpage DDCI Vân Đồn. Sử dụng hiệu quả mạng diện rộng (WAN) của tỉnh cũng được các các phòng chuyên môn và 12 xã, thị trấn. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT tại Trung tâm hành chính công của huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã cũng được sử dụng hiệu quả. An toàn thông tin, an ninh mạng được đảm bảo.

            Đối với Kế hoạch 1182 của UBND huyện về nâng cao chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử, huyện cũng có kế hoạch nâng cao các chỉ số đánh giá mức độ CQĐT huyện Vân Đồn năm 2019 với mục tiêu tăng 35 điểm so với năm 2018.

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khó khăn, hạn chế như: Một số đơn vị phát hành văn bản đi trên hệ thống CQĐT mà không được ký số hoặc ký số văn bản chưa đúng; một số chức năng hồ sơ công việc, văn bản nội bộ, phiếu trình chưa được cán bộ, công chức, viên chức của huyện khai thác sử dụng. Chưa tổ chức được các cuộc họp cấp huyện qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến theo kế hoạch đã đề ra. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ  bưu chính công ích chưa cao….

            Kết luận cuộc họp, đồng chí Mạc Thành Luân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng CQĐT huyện đề nghị: Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên BCĐ xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục  triển khai, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT tại đơn vị. Khẩn trương hoàn thiện đánh giá CQĐT của huyện và tổng hợp đánh giá báo cáo Sở Thông tin & Truyền thông; Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ trong 2 kế hoạch nghiêm túc thực hiện và kịp thời báo cáo UBND huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng chứng thư số, thư công vụ trong công việc, các chức năng của hệ thống CQĐT. Trung tâm hành chính công và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trợ giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích…

Ngân Hà- Trung tâm TT & VH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1717
Đã truy cập: 5100454