UBND huyện Vân Đồn: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN) và tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện

02/12/2019 16:07

Thực hiện công văn số 6477/UBND – NC, ngày 09/09/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng ( PCTN). UBND huyện vừa ban hành công văn số 1874/UBND – TTr ngày 09/10/2019 chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện và chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và tăng cường phối hợp trong phong chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn  tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của UBND huyện về phòng chống tham nhũng. Thực hiện phối hợp với cơ quan UBKT – Thanh tra làm tốt công tác PCTN; Khi phát hiện cán, bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra và báo cáo kịp thời. Đồng thời triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức viên chức; Thực hiện rà soát cán bộ, Công chức viên chức đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác thưc hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng theo quy định; rà soát quy chế làm việc của các đơn vị, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức; rà soát các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện. Cùng với đó, công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tiến hành rà soát, niêm yết tại các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý đưa ra thực hiện tại trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã; Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi “ Tham nhũng vặt”; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đồng thơi cử cán bộ, công chức viên chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận phục vụ hành chính công; kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ, công chức khi có thông tin, dư luận liên quan đến “ Tham nhũng vặt”. Từng đơn vị cùng tham gia ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Cơ quan tổ chức nội vụ căn cứ vào danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi được ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019 ngày 1/7/2019 của Chính phủ, Tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tập trung vào các vị trí công tác để xảy ra tham nhũng như tài chính, kế toán, đất đai, đầu tư công, công tác cán bộ. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời gửi về UBND huyện.

UBND huyện cũng giao cơ quan Ủy ban kiểm tra-Thanh tra huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định trong công tác phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách xử lý nghiêm đảng viên có dâu hiệu tham nhũng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xử lý kỷ luật ngay những cán bộ nhũng nhiếu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả tình trạng “ Tham nhũng vặt”. Giám sát việc triển khai và kê khai, công khai tài sản. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng. Chủ động xây dựng các cuộc kiểm tra, thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực mà người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp khi đương chức hoặc sau khi thôi chức vụ; Việc tặng quà và nhận quà tặng; xử lý các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích tạm đình chí, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ quyền hạn…Đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch số 322 – KH/TU ngày 1/8/2019 của tỉnh ủy triển khai thực hiện quy định số 195 – QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban bí thư trung ương Đảng về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thanh Nga - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 486
Đã truy cập: 1796479