Quyết định Giao đất cho ông bà Trần Mạnh Linh - Phạm Thị Nhung trú tại Thôn Đồng Dọng xã Bình Dân

22/10/2019 08:22

UBND huyện ban hành Quyết định số 3986/QĐ- UBND ngày 18/10/2019 về việc giao đất cho ông bà Trần Mạnh Linh - Phạm Thị Nhung trú tại Thôn Đồng Dọng xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

....

Tệp đính kèm

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng