Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng.

22/10/2019 08:38

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1969/KH- UBND ngày 18/10/2019 về việc thực hiện Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

....

Tệp đính kèm

BBT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1082
Đã truy cập: 1530314