Vân Đồn tham dự họp trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh

19/11/2019 20:47

Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng, bàn giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tại điểm cầu trực tuyến huyện Vân Đồn, tham dự có đồng chí Tô Xuân Thao - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Đồng chí Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị.

(Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Vân Đồn)

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 43.500 tỷ đồng, bằng 104,8% dự toán, tăng 7,3% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 78% tổng thu ngân sách; thu xuất nhập khẩu đạt 10.500 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12%, vượt 0,4 điểm % so với chỉ tiêu đề ra.

(Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Vân Đồn)

Các khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ và có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 14 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 5,75 triệu lượt, tăng 10% cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 12,87%. Trong đó ngành khai khoáng đóng góp 41,2% tổng thu ngân sách nội địa. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đề án 196, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời. Dự kiến đến hết năm 2019, có 6/13 địa phương cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 90/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh không còn xã, thôn diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề án 196 trước 1 năm so với lộ trình đặt ra.

Đối với huyện Vân Đồn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 5.174 tỷ đồng (tăng 6 tỷ đồng so với KH); Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,2% (tăng 0,2% so với KH); Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn ước đạt 0,75 triệu USD; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 616 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt: 645 tỷ đồng (tăng 90,8% so với KH); Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm từ 2,24% xuống còn còn 1,47%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 98,8%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, đề án 196 được triển khai tích cực. Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 18/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu, 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác GPMB các dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Văn hóa-xã hội, cải cách hành chính được triển khai hiệu quả. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” được thực hiện nghiêm túc. Kỷ luật, kỷ cương công vụ ngày càng nề nếp, hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Cổng thông tin điện tử thành phần huyện được duy trì tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2019, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Tập trung về tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn nhiều bất cập.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp - Ảnh Báo Quảng Ninh

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai các mặt nhiệm vụ công tác 11 tháng năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 11 tháng năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, thách thức. Đặc biệt, dù đã cố gắng, tuy nhiên tiến độ, chất lượng giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; số lượng doanh nghiệp mới thành lập còn chưa lớn; cơ cấu tăng trưởng trên lĩnh vực dịch vụ còn chưa tương xứng… Vì thế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quan tâm, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững. Đặc biệt mở rộng cơ cấu, giá trị ngành dịch vụ và công nghiệp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, đưa ra các dịch vụ cao cấp trong lĩnh vực du lịch; tận dụng triệt để mạng lưới các khu công nghiệp sẵn có trên địa bàn, thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ để sớm hoàn thiện chủ trương đầu tư các dự án động lực, trọng điểm trên địa bàn, nhất là việc thành lập Khu kinh tế Quảng Yên; các hạng mục dự án Khu công nghiệp Việt Hưng; một số dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn, TP Cẩm Phả. Đối với công tác GPMB các dự án trọng điểm, đầu tư công phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu tổ chức thi công. Ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục cơ cấu lại theo hướng phát triển toàn diện và gắn liền với đẩy mạnh chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn.

Đồng chí lưu ý các địa phương, các ngành chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí; rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí yêu cầu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh các nội dung triển khai, phối hợp với Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong quý I năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực; triển khai nhanh việc xây dựng bảng giá đất; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, Par Index, cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS.

Ngân Hà (Trung tâm TT & VH Vân Đồn) + Nguyễn Thanh (Báo QN)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 1530547