UBND huyện: Hội nghị đánh giá kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

20/11/2019 08:21

Chiều 19/11, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của thủ tướng chinhs phủ “ Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020”. Đồng chí Đào Văn Vũ – Phó Chủ  tịch UBND huyện chủ chì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban chỉ đạo giảm nghèo và giải quyết việc làm của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kế hoạch số 186 của UBND tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn của Sở Lao động TB và XH. huyện Vân Đồn đã chỉ đạo nhiều biện pháp, giải pháp, rà soát cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu các hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp triển khai thực hiện; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2019 giảm vượt kế hoạch tỉnh và huyện giao. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2018 là 268 hộ chiếm 2,24%; hộ cận nghèo 502 hộ, chiếm 4,21%, đến cuối năm 2019 số hộ nghèo giảm 88 hộ còn 180 hộ chiếm 1,46%; hộ cận nghèo giảm còn 351 hộ, chiếm 2,85%. Đối tượng hộ nghèo chủ yếu tập trung vào các hộ gia đình không còn sức lao động, gia đình có hoạn nạn, bệnh tật kéo dài, đối tượng bảo trợ...vv

Có thể cho thấy tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 – 2019 của huyện giảm rất nhanh từ 799 hộ chiếm 7,16% giảm xuống còn 180 hộ, chiếm 1,46%. Để có được kết quả trên thời gian qua các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của nhân dân. Cùng với đó, được sự quan tâm hỗ trợ nhiều nguồn lực của Nhà nước và của cộng đồng, từ đó đã tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo.

 Các đại biểu đã tập trung đánh giá nêu những nguyên nhân, giải pháp từng bước giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.  

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Vũ– Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ giúp cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, làm cơ sở để huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí: Đào Văn Vũ - PCT UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị 

Đồng thời đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo giảm nghèo và giải quyết viêc làm của huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao và có đánh giá nguyên nhân nghèo...

                                                       

Thanh Nga - Trung tâm TT và VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 473
Đã truy cập: 1796466