UBND huyện họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

27/11/2019 13:01

Ngày 27/11, UBND huyện Vân Đồn tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành các phòng ban, cơ quan, địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức các nhiệm vụ trên các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Tỉnh và  Huyện ủy Vân đồn. năm 2019, kinh tế tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản tăng so với cùng kỳ như:Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm ghi thu,  ghi chi) năm 2019 ước thực hiện 731 tỷ đồng, bằng 214,9% dự toán tỉnh giao, bằng 100% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 25,1%, sản lượng khai thác thủy sản tăng 10,7%; Khai thác gỗ rừng trồng tăng 66,5%; so với cùng kỳ lượng khách du lịch đến địa bàn huyện tăng 11%, sản xuất gỗ xẻ tăng 14,4%... Công tác GPMB các dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Văn hóa – xã hội, cải cách hành chính được triển khai hiệu quả. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện về “ nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” được thực hiện nghiêm túc. Kỷ luật, kỷ cương công vụ ngày càng nề nếp, hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Cổng thông tin điện tử thành phần huyện được duy trì tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung đã nêu trong báo cáo, bên cạnh đó đưa ra một số tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân, cách khắc phục...

Kết luận cuộc họp đồng chí Mạc Thành Luân - Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới cần tập trung phát triển kinh tế toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, xử lý các trường hợp vi phạm xâm lấn luồng giao thông thủy. Nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý tốt giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm tra khắc phục sửa chữa các công trình thủy lợi xung yếu; tăng cường công tác quản lý đê điều, chủ động phòng chống bão, lũ trên địa bàn huyện. Chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô năm 2020. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196 đạt mục tiêu phấn đấu và lộ trình đề ra và thực hiện tốt công tác dân tộc. Tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tài chính – tín dụng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng công tác giám sát, nghiệm thu công trình; quản lý chặt chẽ quá trình thi công xây dựng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện các biện pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thanh Tùng - Trung tâm TT&VH huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 1450373