Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND huyện Vân Đồn với UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2019

24/12/2019 21:18

          Ngày 24/12, UBND - UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện Vân Đồn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2019; triển khai công tác phối hợp năm 2020. Đông chí Mạc Thành Luân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện không chỉ tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định mà còn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau khi quy chế phối hợp công tác năm 2019 giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện được ký kết, MTTQ và các đoàn thể của huyện đã bám sát các nội dung phối hợp đồng thời thực hiện với chủ đề năm của huyện để triển khai cụ thể các chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2019. Do đó, chương trình phối hợp giữa UBND huyện Vân Đồn với UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã được thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực. Từ huyện đến cơ sở đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBMTTQ và các đoàn thể cùng cấp tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được tập trung tuyên truyền, vận động và được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị

         Các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện được triển khai sâu rộng trong các tổ chức, đoàn thể và khu dân cư, góp phần tích cực trong việc thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức hội, phát huy sức mạnh tập hơp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trên cơ sở ý kiến của UB MTTQ và các đoàn thể thông qua hoạt động giám sát, UBND các cấp, các cơ quan chức năng đã giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

Đồng chí Mạc Thành Luân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2019, các  đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và bàn giải pháp khắc phục các mặt tồn tại cũng như bổ sung và làm rõ một số nội dung trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; trong đó, trọng tâm là tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bên để thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực vận động  nhân dân trong công tác bầu cử trưởng thôn, khu và đại hội đảng các cấp sẽ diễn ra trong năm 2020.  

Ngân Hà - Trung tâm TT & VH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4848
Đã truy cập: 1527147