Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019

03/01/2020 15:03

Để thực hiện tốt Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp đồng thời thực hiện Chương trình công tác năm 2019, vừa qua phòng Tư pháp huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2019.

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Ngô Duy Hưng-Phó Trưởng phòng Tư pháp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và công chức phòng Tư pháp; đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Vạn Yên; lãnh đạo phụ trách công tác Tư pháp UBND các xã, thị trấn - Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

                         Đồng chí Ngô Duy Hưng-Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện điều hành Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Duy Hưng-Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện khẳng định: Công tác tư pháp của huyện đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2019 và chủ đề công tác năm của ngành, của huyện, phối hợp với các xã, thị trấn trên địa  bàn để triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm: Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đội ngũ cán bộ phòng tư pháp; đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch trên địa bàn ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, quản lý, xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường nhà nước và việc đánh giá tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Đây là những việc, nhiệm vụ mới được chuyển giao cho ngành tư pháp nhưng cũng được triển khai bước đầu đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật, tư vấn pháp luật được tăng cường huy động đông đảo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia. Năm 2020, ngành tư pháp huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thu Huệ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 2125339