Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020 15:45

Ngày 03/01/2020, đồng chí Tô Văn Hải-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy; dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng; vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị ngày càng nâng cao, nhất là trong công tác phối hợp với chính quyền tham gia tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp, kiến nghị của nhân dân, tham gia tư vấn, phản biện xã hội. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn; hoạt động của mạng lưới hòa giải cơ sở luôn được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; việc triển khai thực hiện QCDC được phát huy và thực hiện có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, đối thoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng lên, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức và nhân dân, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

                                                                       Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ. Trong toàn huyện có 55 mô hình đăng ký xây dựng điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện, trong đó có  02 mô hình được lựa chọn đăng ký cấp tỉnh. Những mô hình được biểu dương, khen thưởng đã thể hiện tính sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực; một số mô hình đã bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với học tập và làm theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự “Khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt phong trào đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của người dân trong việc tham gia, ủng hộ các phong trào thi đua do các cấp phát động, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đồng chí Tô Văn Hải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã biểu dương, ghi nhận những kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị  khắc phục khó khắn, tồn tại, hạn chế tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đồng chí Tô Văn Hải-PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 

 Đồng chí Tô Văn Hải-PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo tặng giấy khen cho các nhân có thành tích xuất sắc 

 

 

Đỗ Đạt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1739
Đã truy cập: 1561260