Công an huyện Vân Đồn: "Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người" rà soát chống dịch Covid -19

01/04/2020 11:59

Ngay sau khi có mệnh lệnh số 01 ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Công an huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn ra quân đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 .

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19. Xác định phòng, chống dịch bệnh; k