Đảng bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

04/05/2020 09:07

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn đã triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đồng chí Trương Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Quan Lạn cho biết: Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Đồn Biên phòng Quan Lạn đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; thực hiện chương trình giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận, lý tưởng cách mạng, giáo dục lối sống, phẩm chất đạo đức, phong cách, phương pháp, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ cũng thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị.

Cùng với đó cấp ủy Đồn Biên phòng Quan Lạn đã tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, trách nhiệm của của đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác phát triển Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tập trung đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng ra nghị quyết. Quá trình chuẩn bị nghị quyết đã nắm chắc tình hình đơn vị, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan chính trị cấp trên. Quántriệt triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ chính trị về nhữngđiều đảng viên không được làm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩymạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế của Đảng bộ và tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo đúng quy định, qua đó chỉ ra những tồn tại khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, đồng thời tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó chútrọng giải pháp đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, đưa việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết thành chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ cũng đã quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức trong ứng xử vàtriển khai tới toàn thể CBCS trong đơn vị học tập và thực hiện; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo các chuyên đề; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và lựa chọn những tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc báo cáo cấp trên để kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sức lan tỏa trong đơn vị.

Kết quả phân loại hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ vững, chắc chủ quyền biển, đảo, ANCT, TTAT-XH khu vực đơn vị quản lý cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đảng uỷ đơn vị đã tham mưu cho Đảng uỷ cấp trên báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập Trạm Kiểm soát Biên phòng Cái Rồng; Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng và thực hiện tốt 9 quy chế lãnh đạo theo quy định nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các mặt công tác.Trong 05 năm vừa qua, đơn vị đã phát hiện, xua đuổi 16 lượt tàu cá của ngư dân Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển. Bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản công dân hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao cho Công an huyện Vân Đồn khởi tố vụ án hình sự theo quy định. Bắt giữ 160 vụ/198 phương tiện/258 đối tượng vi phạm; Xử phạt VPHC tổng số tiền là 1.475.950.000 đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Được sự lãnh đạo của cấp ủy Đồn, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với 50 tổ an ninh tự quản, 01 tổ tàu thuyền an toàn, 07 tổ bến bãi an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, đảo. Đã tổ chức tuyên truyền, vận động 8 tàu đánh bắt xa bờ đăng ký tự nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, Đảng bộ Đồn đã lãnh đạo và giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện tốt các chương trình như “Nâng bước em tới trường” đã vận động cán bộ, chiến sỹ tiết kiệm tiền lương, phụ cấp hỗ trợ, đỡ đầu cho 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhận 01 cháu làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”, với số tiền là 500.000đ/01cháu/01tháng. Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, đã phối hợp với kiểm lâm và các xã Quan Lạn Minh Châu tổ chức chống cháy rừng được 09 lần/145 lượt người tham gia, Tổ chức cứu hộ cứu nạn và phối hợp tham gia TKCHCN được 15 phương tiện/65 ngư dân (trong đó có 01 khách du lịch). Phối hợp tuyên truyền được 07 buổi/530 lượt tàu thuyền, nhắc nhở xử lý răn đe giáo 02 tàu cá, độc lập tuyên truyền được 07 buổi/140 lượt tàu thuyền kêu gọi 21.922 lượt tàu thuyền/62315 lượt phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn. Tổ chức tuyên truyền các nội dung của đề án 1133 về tang cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo được 38 buổi/2350 lượi người tham gia. Chi đoàn Thanh niên đồn Biên phòng Quan Lạn đã tổ chức và tham gia cùng cụm đoàn tổ chức giao lưu VHVN được 18 lần/167 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức giao lưu TDTT được 11 lần/87 ĐVTN, tham gia dọn dẹp vệ sinh thôn, xã, làm sạch biển được 86 lần/528 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, giúp các thôn làm đường bê tông liên thôn với 15 ngày công/75 cán bộ, chiến sỹ tham gia, đổ được 800m đường, giúp dân thu hoạch hoa màu với 10 ngày công/50 CBCS tham gia, thu hoạch được 1.250kg rau, củ,quả các loại; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 250 người/ trị giá tiền thuốc/ 15.000.000đ.

Đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như trong tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn được cấp trên khen thưởng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, đảm bảo đúng phương châm, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Do đó trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới; Hàng năm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc đánh giá nhận xét cán bộ; tiến hành tốt các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo, tạo điều kiện để Chi đoàn, Hội đồng quân nhân đổi mới nội dung, hình thức, nền nếp hoạt động...

Đồng chí Trương Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Đồn biên phòng Quan Lạnkhẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả mà cấp ủy và các tổ chức Đảng đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Các đảng viên trong toàn Đảng bộ đều phát huy tốt vai trò trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hoàng Cương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 1752046