Công an xã Thắng Lợi thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư

29/05/2020 20:54

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh tại điện số 14/HT- PC06 ngày 27/4/2020 của công an tỉnh Quảng Ninh và công văn số 624/CV-CAH ngày 29/4/2020 của Công an huyện Vân Đồn về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu về dân cư được kịp thời chính xác. Công an xã Thắng Lợi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng, tính cấp bách của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc cung cấp, cập nhập và khai thác các thông tin dân cư.

Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, thời gian kiểm tra, phúc tra, đánh giá chất lượng phiếu thu thập thông tin. Công an xã tiến hành rút phiếu DC01 đã thu thập để kiểm tra, đối chiếu với các tài liệu, sổ quản lý cư trú HK11, tàng thư hồ sơ hộ khẩu và các tài liệu khác có liên quan tại tàng thư Công an huyện. Ngoài ra Công an xã đã phỏng vấn trực tiếp người dân và đối chiếu thông tin với các giấy tờ, tài liệu hiện lực lượng Công an đang quản lý. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an xã Thắng Lợi đã tiến hành kiểm tra, phúc tra được 1759/1759 phiếu, đạt 100% tiến độ đề ra.

 

Công an xã Thắng Lợi tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin dữ liệu trong phiếu DC01

Trong thời gian tới, Công an xã Thắng Lợi sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp mới phát sinh, chuyển đi, chuyển đến nhằm đảm bảo thu thập, bổ sung đầy đủ thông tin các nhân khẩu thường trú trên địa bàn.

Ngọc Giao - Công an xã Thắng Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1144
Đã truy cập: 2507141