Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

29/06/2020 10:41

Vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Tô Văn Hải - PBT TT Huyện ủy - CT HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó các xã, thị trấn thực hiện Pháp lệnh 34 công khai, dân chủ các nội dung: Dự toán, quyết toán ngân sách, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bình xét gia đình văn hóa; bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; công khai các nguồn đóng góp trong năm; thông tin đến nhân dân về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; các chính sách an sinh xã hội đang được Nhà nước triển khai thực hiện; lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các dự thảo luật, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp...; công khai, niêm yết quy hoạch dự án được thực hiện trên địa bàn tại nhà văn hóa thôn, khu; công khai các thủ tục hành chính, các loại phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân biết. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở.

Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015 của Chính Phủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ; xây dựng, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý được thực hiện công khai, dân chủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn. .Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với công dân. 17/17 doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 10 lao động trở lên đã tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức ký kết thỏa ước lao động  giữa chủ sử dụng lao động với người lao động. Công khai những nội dung liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ cùa nhân dân, tác động tích cực đến việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến góp ý của các xã, thị trấn vào dự thảo Báo cáo sơ kết, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên mọi lĩnh vực, nêu lên những hạn chế tồn tại và tham mưu cách khắc phục.

Đại biểu xã Đông Xá phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Văn Hải – PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện nhấn mạnh đến phương hương, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là các xã, thị trấn cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban này và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; rà soát, bổ sung và thực hiện tốt các Quy ước, hương ước ở thôn, khu. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các quy định, các chế độ chính sách, các thủ tục hành chính theo đúng các quy định. Công khai, dân chủ trong xét duyệt hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiếp công dân, giao ban Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn theo định kỳ. Tập trung giải quyết đơn thư và các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 1751970