Vân Đồn: Sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công

09/07/2020 15:09

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020; triên khai các hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 24/06/1950 – 24/6/2020, Đảng bộ huyện Vân Đồn còn đang tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cơ bản được hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công tốt đẹp

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV cơ bản đã hoàn tất

Đảng bộ huyện Vân Đồn có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.897 đảng viên. Xác định rõ việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ huyện, Trước đó Huyện ủy Vân Đồn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt Ban Thường vụ đã trực tiếp cho ý kiến vào báo cáo chính trị và công tác quy hoạch nhân sự cấp uỷ khoá mới theo đúng hướng dẫn của trung ương và tỉnh uỷ Quảng Ninh. Cách làm này đã nhận được sự đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Do có sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ đến ngày 14/5/2020, 31/31 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, với kết quả bầu cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện của các chi, đảng bộ đều đạt kết quả cao. Thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội ở 100% chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí bi thư cấp uỷ trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu trung binh 97,98%, có 5 xã Thắng Lợi, Quan lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Bình Dân đạt tỷ lệ 100%. Theo chủ trương chung của tỉnh, sau đại hội huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở 9/12 xã, Thị Trấn, đạt 75%; thực hiện ở các thôn, khu bí thư đồng thời là trưởng thôn,khu đạt 100%.

Từ sự thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ huyện cũng đã tập trung chuẩn bị tốt các bước còn lại để sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời hoàn thành việc gửi xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp, bổ sung ý kiến đóng góp của Tỉnh ủy để hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Đối với công tác xây dựng văn kiện. Ban thường vụ huyện uỷ đã chỉ đạo việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội theo đúng chỉ đạo của trung ưong và của tỉnh uỷ; đã tổ chức lấy y kiến tại đại hội 31 chi đảng bộ cơ sở. Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến đánh giá các dự thảo Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, đầy đủ và toàn diện; bố cục hợp lý. Nội dung báo cáo sâu sắc, có tính tổng kết cao và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về Báo cáo kiểm điểm được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. 

Đến nay, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ được đánh giá chuẩn bị công phu, đầy đủ và toàn diện, có tính phê bình và tự phê bình cao.

Cùng với chuẩn bị tốt các văn kiện, Ban chấp hành, ban thường vụ huyện uỷ cũng đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị nhân sự, đúng với quy định của trung ương, của tỉnh, có tính kế thừa và phát triển, lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, số lượng tham gia BCH Đảng bộ huyện Vân Đồn nhiệm kỳ này là 37 đồng chí; tham gia Ban Thường vụ là 11 đồng chí; nhân sự chủ chốt là 3 đồng chí; nhân sự UBKT là 9 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có  chủ đề là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng Bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng khu kinh tế Vân Đồn sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh” dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13,14/7/2020. Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện, các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện và các xã, thị trấn đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện như: Hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử thành phần, DDCI huyện, Bản tin sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền cổ động trực quan... Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Các trục đường chính của huyện đã được trang trí cờ hoa rực rỡ

Đến thới điểm này. huyện đã thực hiện lắp đặt các pa-no tại cửa ngõ giao thông vào huyện; Hoàn thành việc gắn biển công trình Công viên Hồ Mắt Rồng chào mừng Đại hội Huyện; hoàn thiện việc trang trí khánh tiết Đại hội tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đoàn Kết; Các tuyến đường của huyện cũng đã được trang trí cờ hoa, mang theo tinh thần quyết tâm, tin tưởng vào kỳ đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".

Về công tác đảm bảo an ninh, Tiểu ban Tổ chức – Phục vụ đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, sẵn sàng các phương án, lực lượng triển khai đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng. 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tính đến thời điểm hiện tại toàn đảng bộ huyện không tiếp nhận đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp phải giải quyết. Ngoài các nhiệm vụ trên, huyện uỷ cũng đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn, nhất là thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ huyện.

Xã Đoàn Kết, trước đây là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện và đại hội lần thứ XXIV này huyện ủy tiếp tục chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để đóng góp vào sự thành công của Đại hội, trong những ngày này, Đảng bộ xã Đoàn Kết cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại cộng đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp.

Đồng chí: Liêu Văn Ngọc – PBT Đảng ủy, PCT HĐND xã Đoàn Kết cho biết: Rất vinh dự cho Đảng bộ xã Đoàn Kết, Đảng bộ huyện đã chọn địa điểm để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Trong dịp Đại hội này Đảng bộ xã Đoàn kết đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng  Đại hội qua các phong trào như  tổ chức dọn dẹp đường làng ngõ xóm; Chỉ đạo nhân dân treo cờ tổ quốc trong dịp Đại hội, đồng thời thực hiện xây dựng một số công trình như là tu sửa một số công trình ở nhà văn hóa thôn Bồ Lạy,  thôn Tràng Hương và thôn Khe Ngái và cũng mong rằng Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV diễn ra trên địa bàn xã thành công tốt đẹp.

 Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt cùng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cẩn trọng, từ cấp huyện tới cơ sở mỗi cán bộ và nhân dân trong huyện đều tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Thị Ánh – Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu 6 TTCR Cho biết: Theo cảm nhận của tôi thi khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện đến giờ gần như đã được hoàn tất, từ phục vụ đến các quy trình đại hội làm rất tốt. Dưới các chi bộ cũng như  Đảng bộ của Thị Trấn chúng tôi đã được tham gia vào văn kiện để chuẩn bị cho Đại hội; Công tác tuyên truyền đến nhân dân cũng được đẩy mạnh,  nhân dân cũng đã biết được ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện là vào ngày 13, 14 /7  sắp tới. Chúng tôi và toàn thể nhân dân trên địa bàn Thị Trấn rất tin tưởng đợt Đại hội này sẽ thành công tốt đẹp

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp để góp phần xây dựng huyện Vân Đồn ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ông: Đào Văn Hoàng – Thôn Bồ Lạy xã Đoàn Kết mong muốn Đại hội quan tâm đến sản xuất nông nghiệp trong hoàn cảnh diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. “Cuộc sống của người dân nông thôn chúng tôi hiện nay so với 5 năm trước đã có sự cải thiện đáng kể. Diện mạo và cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi mong muốn đại hội lần này sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2020 – 2025) sẽ đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là bàn bạc, tìm ra giống cây trồng phù hợp với diện tích đất còn lại sau khi nhà nướ đã thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm. Từ đó, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người nông dân.”

Đại biểu: Nguyễn Văn Đáng – Chủ tịch Hội CCB TTCR “Kỳ vọng vào đội ngũ Ban chấp hành khóa mới đủ đức, đủ tài”

“Là công dân của Thị trấn Cái Rồng, trước hết tôi xin gửi niềm tin tới Đại hội Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ 24 sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Được biết, trong những năm tới, huyện nhà sẽ có nhiều cơ hội phát triển đan xen với những khó khăn, thách thức mới. Tôi mong muốn đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2020 – 2025) sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được tập thể Ban chấp hành khóa 24 có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tính chiến đấu cao, có sức quy tụ và đoàn kết, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng mà nghị quyết đại hội đảng đề ra. Đồng thời, kỳ vọng Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc đầu tư, xây dựng các hạng mục, công trình lớn trên địa bàn Thị trấn Cái Rồng để xứng tầm với sự phát triển của huyện”.

Sự kỳ vọng của đảng viên và nhân dân cũng chính là nguồn cổ vũ, là động lực để Đảng bộ huyện Vân Đồn tổ chức thành công kỳ đại hội, với mục tiêu xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, bền vững; là trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp và dịch vụ tổng hợp mang đẳng cấp quốc tế.

Thanh Nga - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1659
Đã truy cập: 1808239