Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hàng chính năm 2020 và những năm tiếp theo

20/08/2020 11:07

Theo công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh thì năm 2019 UBND huyện Vân Đồn đạt 87,5, đứng thứ 11/14 các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tăng 6,17 điểm so với năm 2018. Trước những kết quả đã đạt được và tình hình thực tiễn, UBND huyện Vân Đồn vừa ban hành kế hoạch hành động tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (Par InDex) năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công được giảm xuống đáng kể

Theo đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nội dung cải cách hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Cải cách hành chính để cải thiện số điểm, vị trí xếp hạng của huyện. Cụ thể, huyện phấn đấu tổng điểm tăng 4,25 điểm so với năm 2019.  Phấn đấu nằm trong nhóm các huyện, thị xã, thành phố đứng đầu tỉnh  ở 3 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, lĩnh vực cải cách thể chế, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Có hai lĩnh vực cần phấn đầu để ở trong nhóm 2/13 địa phương gồm: Tài chính công và cải cách tổ chức nộ máy. Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu đạt 6,5/7,75 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2029.

          Trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, huyện Vân Đồn phấn đấu đạt 3,5/4 điểm ở nội dung đánh giá chính quyền điện tử. Còn ở đánh giá xếp hạng công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phấn đấu đạt 2,89 điểm.

Cán bộ Trung tâm hành chính công hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

          Để đạt được các mục tiêu trên, UBND Huyện đã đưa  ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì cải cách hành chính chủ động đề ra kế hoạch, biện pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hàng năm. Tăng cường công tác thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả thi hành pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức đúng quy định. Có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhất là công chức cấp xã. Rà soát tổng thể thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giả quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và tổ chức khi đến liên hệ công việc. Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính đồng thời cập nhật các thủ tục hành chính theo quy định. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời ban hành triển khai các biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực. Chủ động đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm hành chính công theo 5 bước; Sử dụng con dấu thứ 2 tại Trung tâm….

Đỗ Hiền - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2066
Đã truy cập: 3252042