Hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2020

10/09/2020 07:30

Sáng 9/9, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy - Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Lãnh đạo đồn Biên phòng Ngọc Vừng, đồn Biên phòng Quan Lạn; Dự họp tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND các xã, thị trấn, Bí thư Chi bộ thôn, khu và các cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy trình bày  Nghị quyết số 23 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại hội nghị, đồng chí Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23 - NQ/TU ngày 5/8/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia" và Chỉ thị số 42 - CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh.

Đ.c Tô Văn Hải – PBT TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Tô Văn Hải – PBT TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Châu Thành Hưng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

 Đồng thời đồng chí Châu Thành Hưng – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Gồm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung cao độ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội.

 Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên tham gia tích cực tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các trang mạng xã hội.

Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID- 19 trong đó, phát huy triệt để phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ", cấp nào chủ động ở cấp đó, địa phương nào chủ động địa phương đó. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đàng gắn với thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V.

Tuyên truyền kết quả hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các ngành, địa phương trong tháng 8/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; tuyên truyền việc thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân; việc thực hiện hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn cho thầy và trò trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2020-2021. Tuyên truyền việc chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão trên địa bàn huyện. Thông tin, tuyên truyền nội dung, kết quả, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII; các hoạt động chào mừng, kỷ niệm, các sự kiện trong tháng 9 của đất nước và của tỉnh.

Tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp trong tuyên truyền đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng công tác tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để xuyên tạc, chống phá; tạo môi trường tư tưởng, dư luận thật tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

                                                           

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 762
Đã truy cập: 1889243