Ban đại diện Hội đồng quản trị NH CSXH họp phiên thường kỳ

11/10/2020 15:43

Chiều 9/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tiến hành phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng thời tập huấn công tác tín dụng chính sách cho các đồng chí là Trưởng các đoàn thể của huyện và Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp.

Đ.c GĐ NH CSXH huyện trình bày báo cáo đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

 9 tháng đầu năm, các mặt hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NH CSXH huyện tiếp tục được duy trì tốt, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trung ương cùng với nguồn lực của địa phương được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của huyện về giảm nghèo, việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn đạt 197,401 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn cấp trên chuyển về tăng 8,5 tỷ đồng Nguồn vốn huy động qua tổ chức kinh tế, cá nhân tăng 1,276 triệu đồng. Nguồn vốn ủy thác địa phương là 20,330 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 10,32% tổng nguồn vốn,

Tổng nguồn vốn tín dụng được giao tăng 21,566 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Ngân sách huyện ủy thác để cho vay giải quyết việc làm là 1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Doanh số cho vay đạt 53,470 tỷ đồng với 1.420 lượt khách hàng được vay vốn. Tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó và cho vay nhà ở xã hội.

Các thành viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành đúng kế hoạch được giao. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, nợ quá hạn giảm so với đầu năm, không phát sinh nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn giảm dưới 0,5%/ tổng dư nợ, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, lãi tồn quá hạn giảm. Hiện có 6/12 xã không có nợ quá hạn, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân chưa ổn định, có nhiều biến động, tăng trưởng thấp đạt 52% kế hoạch được giao, tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn đạt thấp. Nợ quá hạn cao cả về số tương đối và tuyệt đối, tính chất các khoản nợ phức tạp.

 Nhiệm vụ của Ban đại diện HĐQT NHCSXH đề ra trong quý tới là: Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐQT, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Phối hợp các ngành triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và đề án việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.  Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị và kế hoạch của huyện, quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách. Tiếp tục củng cố, kiện toàn kịp thời thành viên Ban đại diện HĐQT theo quy định, thực hiện tốt quy chế hoạt động.

Đ.c Đào Văn Vũ-PCT UBND huyện phát biểu, chỉ đạo

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, đồng chí Đào Văn Vũ – PCT UBND Huyện lưu ý các đại biểu quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển tăng thêm số lượng đàn gia súc, gia cầm trong năm nay.

ĐC Nguyễn Thành Dương - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ NH CSXH Tỉnh trực tiếp tập huấn

Sau khi đánh giá về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, các đồng chí  là Trưởng các đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được cán bộ NHCS Tỉnh tập huấn nội dung về vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS. Tại đây các đại biểu cũng tham gia ý kiến để việc làm thủ tục giải ngân vốn vay cho người dân sao cho nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm bảo chặt chẽ.

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 728
Đã truy cập: 2315358