Hội Nông dân huyện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)

14/10/2020 23:26

Sáng 14/10, tại Hội trường Khối vận, Hội Nông dân huyện đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). Đến dự có đồng chí Tô Văn Hải- Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh QN; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Hà Văn Ninh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện trình bày nêu rõ quá trình hình thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam 90 năm qua. Qua đó khẳng định: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, giai cấp nông dân luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng, Nhà nước ta xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH – HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cơ sở và lực lượng quan trọng phát triển KT – XH, giữ vững ổn định, ANQP. Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 90 năm phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thể hiện rõ nét vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Những thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, nông nghiệp luôn là một trong những trụ đỡ để kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu ảnh hưởng, tác động chưa từng có từ đại dịch Covid-19.

Phát huy những thành tích đã đạt được của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp nông dân và Hội Nông dân huyện đã có bước phát triển mới, ngày càng khẳng định vị trí vai trò của mình, thu hút ngày càng đông nông dân tham gia. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng hành hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đảm bảo QPAN…

Đồng chí Tô Văn Hải – PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí Tô Văn Hải – PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đánh giá cao vai trò, vị trí của Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội nông dân huyện nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Vân Đồn tiếp tục được TW và Tỉnh quan tâm xây dựng Khu kinh tế. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên cũng có nhiều thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh mà điển hình là đại dịch Covid- 19; đồng thời trên địa bàn nhiều dự án lớn, động lực đã, đang và sắp tới sẽ được triển khai thực hiện nên nhiều diện tích đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân phải di chuyển chỗ ở, chuyển đổi cơ cẩu lao động, ngành nghề. Những yếu tố đó sẽ tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động nói chung, nông dân trên địa bàn huyện nói riêng. Để giai cấp nông dân và Hội nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển đồng chí đề nghị: Các cấp Hội Nông dân trong huyện phải quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Không ngừng đối mới, thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới

Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng; tuyên truyền, giáo dục, giúp mỗi cán bộ, hội viên, bà con nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục phát động và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh... Tăng cường nâng cao trình độ mọi mặt cho các hội viên Hội nông dân để tiếp tục thực hiện chủ trương “Trí thức hóa nông dân”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí tặng Hội nông dân huyện lẵng hoa tươi thắm của Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện. Lãnh đạo Hội nông dân Tỉnh, các cơ quan, ban ngành, Hội nông dân các xã, thị trấn, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả cũng đã tặng hoa chúc mừng Hội nông dân huyện.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Hội nông dân Huyện đã tặng quà tri ân cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ.

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 726
Đã truy cập: 2309569