Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy cục thuế tỉnh với Huyện ủy Vân Đồn giai đoạn (2018 – 2020) và ký quy chế phối hợp giai đoạn (2020 – 2025)

23/10/2020 19:16

Chiều ngày 22/10, tại hội trường huyện ủy, Đảng ủy Cục thuế tỉnh và Huyện ủy Vân Đồn đã tổ chức h Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn (2018 – 2020) và ký quy chế phối hợp giai đoạn (2020 – 2025). Dự hội nghị có đ/c Tô Xuân Thao – tỉnh ủy viên, BT huyện ủy và đồng chí Cao Ngọc Tuấn – tỉnh ủy viên – Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Giai đoạn (2018 – 2020), Đảng ủy Cục thuế tỉnh và Huyện ủy Vân Đồn đã thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của TW, của tỉnh và lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách và phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn; Thực hiện nghiêm các quy định của luật quản lý thuế, đấu tranh phòng chống chốn nợ thuế. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan thuế, nhất là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Vân Đồn và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục thuế tỉnh đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025

Về phương hướng thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2020 – 2025, Đảng ủy Cục thuế tỉnh và Huyện ủy Vân Đồn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác của ngành cũng như của địa phương; Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực; Phối hợp phòng chống các vi phạm pháp luật về thuế, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn….

Tại hội nghị lần này,  đồng chí Bí thư huyện ủy Vân Đồn và đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục thuế tỉnh đã ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025 trên tinh thần hợp tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ đạo trao đổi ý kiến và tạo điều kiện tốt nhất để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đỗ Hiền-Thu Hằng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 2760547