Tập huấn, triển khai điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII và tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/10/2020 14:04

Sáng ngày 30/10, Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ của 120 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Đoàn Hữu Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Ngô Thanh Hiếu – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Hữu Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; trọng tâm là quy định của Điều lệ về huy hiệu công đoàn, đối tượng gia nhập công đoàn, đại hội công đoàn các cấp, trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở...

Cán bộ của 120 Công đoàn cơ sở tham gia Hội nghị tập huấn

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Thanh Hiếu – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện đã quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đồng chí đã thông tin tới toàn thể hội nghị những kết quả nổi bất của Đảng bộ huyện Vân Đồn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đạt được; Đồng thời làm rõ các mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện. Đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt 25,1%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 (dịch vụ từ 45- 46%; công nghiệp - xây dựng từ 40- 41%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 14- 15%); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tương đương 8.000 USD/người/năm trở lên; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đến năm 2025 đạt 5 triệu USD trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 85% trở lên; tạo việc làm bình quân hàng năm cho 2.000- 2.500 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 giảm còn dưới 0,3%; phát triển đảng viên mới đạt từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng viên hàng năm; hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm vững những quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, áp dụng vào thực tiễn tổ chức hoạt động của công đoàn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Cùng với dó, việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng, đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, là tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 2314816