Bảo hiểm xã hội, Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

24/02/2021 14:34

    Để tăng cường sự phối hợp giữa trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, sáng 24/2 Bảo hiểm xã hội, Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

         Đại diện lãnh đạo BHXH, Công an và Viện KSND huyện Vân Đồn ký kết Quy chế phối hợp

3 bên đã thống nhất phối hợp trong công tác phòng, chống, phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như gian lận trong quy trình lập và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động. Phối hợp trong việc cung cấp trao đổi thông tin về các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phối hợp trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.

Quan hệ phối hợp giữa ba bên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

     Lãnh đạo 3 bên bắt tay nhau bày tỏ sự đoàn kết, quyết tâm cao trong việc thực hiện Quy chế phối hợp

Việc phối hợp phải thường xuyên, kịp thời và hiệu quả; đồng thời bảo đảm sự chủ động, tích cực, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 3 cơ quan. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...Việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu và sử dụng thông tin, tài liệu phải theo đúng quy định của pháp luật.

Quy chế cũng đã xây dựng trách nhiệm phối hợp cụ thể của từng bên và phương pháp phối hợp.

Mai Duyên - Trung tâm TT&VH huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1260
Đã truy cập: 2609478