UBMTTQVN xã Quan Lạn tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

25/02/2021 21:13

Vừa qua, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quan Lạn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, dân tộc, tôn giáo, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế cấp xã. Quan Lạn có tổng số dân là 3.886. Theo đó, dự kiến tổng số đại biểu được bầu là 21, dự kiến đơn vị bầu cử là 9, dự kiến khu vực bỏ phiếu là 9. Về cơ cấu nữ giới thiệu 30 người; người ngoài Đảng 12 người; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi tham gia ứng cử 22 người; đại biểu tái cử là 09 người. Với cơ cấu như vậy, đảm bảo đúng theo quy định của luật và các văn bản hướng dấn của trung ương.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND xã là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã. Từ đó, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Thanh Tùng - Trung tâm TT&VH huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 2392569