Vân Đồn phấn đấu hoàn thành sớm giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

12/03/2021 11:09

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, từ ngày 1/3, huyện Vân Đồn đã tiến hành Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính giai đoạn 1 trên phạm vi toàn huyện. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương, đến nay 83% đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã hoàn thành phiếu điều tra. Huyện Vân Đồn phấn đấu hoàn thành sớm giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trước 1 tháng so với Kế hoạch và phương án của tỉnh đề ra.

Theo kế hoạch của cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, thời gian tiến hành điều tra giai đoạn 1 trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/5/2021.

        Cán bộ, giám sát viên Chi cục thống kê huyện Vân Đồn hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu điều tra trên web - form

 

Trên địa bàn huyện Vân Đồn có 53 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, 202 doanh nghiệp và 38 đơn vị hành chính phải tiến hành điều tra. Nội dung điều tra đối với các đơn vị kinh tế gồm các nhóm thông tin: nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động,; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Về đơn vị hành chính, điều tra các nhóm thông tin gồm: Thông tin định danh, thông tin về lao động, tài sản, thông tin về hoạt động, việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị trong năm 2020, thông tin về các địa điểm trực thuộc đơn vị. 

   Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống 

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính huyện Vân Đồn, thời gian thực hiện thu thập thông tin giai đoạn 1 đối với đơn vị hành chính từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4//2021; Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 6/5/2021. 

Để cuộc tổng điều tra đạt tiến độ nhanh, chất lượng tốt, ngay đầu tháng 8/2020, huyện Vân Đồn đã thành lập Ban chỉ đạo, xác định rõ nhiệm vụ của Ban, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Đầu tháng 2/2021 Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. 

Giám sát viên của Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn đơn vị sự nghiệp điền phiếu điều tra

Đồng chí Trương Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của huyện cho biết: “Huyện Vân Đồn xác định cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là một nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy Ban chỉ đạo của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân v ý nghĩa, mục đích của cuộc tổng điều tra. Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên ngành tham gia trực tiếp như Chi, Chi cục thuế Vân Đồn - Cô Tô - Cẩm Phả, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các đơn vị liên quan khác. Trong tháng 3 năm 2021, huyện tập trung cao độ cho khối sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính. Đến ngày 30 tháng 3 các doanh nghiệp thực hiện xong báo cáo tài chính thì huyện sẽ tập trung việc thực hiện giám sát khối doanh nghiệp vào tháng 4 năm 2021. Đối với khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, phấn đấu điều tra xong trước ngày 15 tháng 3; đối với các cơ sở hành chính phấn đấu xong trước ngày 30 tháng 3  khối doanh nghiệp phấn đầu hoàn thành trong đầu tháng 5, đều trước 1 tháng so với Kế hoạch và phương án của tỉnh đ ra”.                Đ/c Hồ Anh Tuấn - PGĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện điền phiếu điều tra trên web-form

Phương pháp điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội là: Thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin.

Đối với cơ sở hành chính, được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu Web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính.

        Các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021

Là 1 trong 33 trường học là đơn vị sự nghiệp thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, theo Kế hoạch, các trường học phải thu thập các thông tin qua phiếu trực tuyến sử dụng internet gồm: Thông tin định danh, thông tin về lao động, tài sản, thông tin về hoạt động, việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị trong năm 2020, thông tin về các đại điểm trực thuộc đơn vị. Mặc dù có những điểm mới so với các đợt tổng điều tra trước, song  đến ngày 3/3, Trường THCS Đoàn Kết là đơn vị hoàn thành phiếu điều tra sớm nhất toàn ngành Giáo dục và sớm nhất huyện. Thầy giáo Đỗ Xuân Hà – Hiệu trưởng Trường THCS xã Đoàn Kết chia sẻ: Trên cơ sở Công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục, chúng tôi bố trí quỹ thời gian hợp lý để làm sao hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ cấp trên giao. So với mọi năm, cuộc tổng điều tra năm nay đưa vào phần mềm làm trực tuyến, rất dễ cho các cơ sở thống kê ghi số liệu, như mọi năm phải làm trên giấy, rất mất thời gian, khi có thông tin muốn chỉnh sửa thì rất khó. Làm trên máy tính mới đầu triển khai bị lỗi phần mềm, chúng tôi cũng đã điện cho lãnh đạo và chuyên viên Phòng, các  anh chị ý kiến lên tỉnh kịp thời khắc phục nên sau đó chúng tôi đã hoàn thành được ngay với kết quả tốt đẹp”

Trường THCS Đoàn Kết là đơn vị sự nghiệp hoàn thành phiếu điều tra sớm nhất của huyện 

Nhờ sự chủ động, quyết tâm cao của ngành Giáo dục huyện Vân Đồn, đến ngày 7/3, 100% trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện đã hoàn thành phiếu điều tra, trở thành đơn vị sự nghiệp hoàn thành sớm nhất trong khối Giáo dục& Đào tạo toàn tỉnh.

Đến nay trên địa bàn huyện Vân Đồn đã có 43 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành phiếu điều tra, đạt 83%. 7 doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai, đạt 1,8%. Các đơn vị hành chính gồm: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp trên địa bàn huyện; các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên chưa có tài khoản và mật khẩu nên chưa tiến hành điều tra.

   Huyện Vân Đồn phấn đấu hoàn thành tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 1 năm 2021 trước 1 tháng so với Kế hoạch và phương án của tỉnh đề ra

 Đồng chí Lương Thị Thanh Hải – Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện cho biết: Chi cục Thống kê là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo huyện, nên Chi cục đã có các văn bản tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt trong giai đoạn 1, khối doanh nghiệp có số lượng đông, phải thu thập nhiều thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các khối khác, chính vì vậy Chi cục Thống kê đã tham mưu cho Ban chỉ đạo giám sát viên để thực hiện ở khối doanh nghiệp chủ yếu là giám sát viên của Chi cục Thống kê và Chi cục Thuế khu vực  Vân Đồn - Cô Tô - Cẩm Phả. Đây là những người nắm chắc cơ sở, nắm chắc nhiệm vụ để triển khai thực hiện giám sát, đôn đc điều tra và hướng dẫn đơn vị c kê khai đạt hiệu quả và các chỉ tiêu phiếu sẽ đáp ứng được các thông tin cần thu thập. Còn đối với 52 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó có 33 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng giáo dục nên chúng tôi tham mưu, giám sát trực tiếp của sự nghiệp giáo dục là do Phòng Giáo dục phụ trách.  vậy tiến độ của giai đoạn 1 đến nay cơ bản đã đạt được như kế hoạch của Ban chỉ đạo đã đề ra.

Với sự chủ động, tích cực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện, chắc chắn huyện Vân Đồn sẽ về đích sớm trong cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính giai đoạn 1 năm 2021.

Mai Duyên - Trung tâm TT&VH huyện Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1442
Đã truy cập: 2884553