Xã Quan Lạn tích cực công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

19/03/2021 13:26

Những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vân Đồn tích cực triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh hội nghị Hiệp thương lần thứ 2

Tại xã Quan Lạn, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã. Ủy ban Bầu cử xã thành lập 03 tiểu ban: Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngay sau khi được thành lập, các cơ quan giúp việc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của ủy ban Bầu cử xã cũng nhanh chóng được ban hành với lịch trình cụ thể. Công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, cán bộ và nhân dân. Các thôn trong toàn xã đã khẩn trương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng thời gian; các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử cấp xã cũng được thành lập với tổng số 20 thành viên.

Uỷ ban bầu cử xã đã tổ chức 16 Hội nghị giao ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức 08 hội nghị với 652 đại biểu được mời. Tổ chức 12 Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng với 450 cử tri tham gia. Đa số các Hội nghị đã quyết định biểu quyết thể hiện tín nhiệm bằng hình thức giơ tay.

Theo quy định, số người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 04 người; Hội đồng nhân dân xã là 84 người. Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quan Lạn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Trên cơ sở số lượng được bầu, ủy ban MTTQ xã đã khẩn trương triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã đã thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Ngày 18/3 Uỷ Ban MTTQ xã tiếp tục tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quan Lạn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị, 16/16 cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn đã gửi đầy đủ các văn bản có liên quan về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã để tổng hợp, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có 84/84 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Quan Lạn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đều đảm bảo thủ tục, hồ sơ. Theo đó, dự kiến tổng số đại biểu được bầu là 21, dự kiến đơn vị bầu cử là 9, dự kiến khu vực bỏ phiếu là 9. Về cơ cấu nữ giới thiệu 30 người, bằng 35,7%; ngoài Đảng 12 người, bằng 14,2%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi tham gia ứng cử 22 người, bằng 26,1%; đại biểu dân tộc thiểu số 04 người, bằng 4,7%; đại biểu tái cử là 04 người, bằng 4,7%. Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ tiến hành giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã theo đúng các quy trình của Luật.

Bà Lý Thị Mong là một trong những đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tham gia tái cử HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thôn Yến Hải - Quan lạn chia sẻ: Nếu được nhân dân tín nhiệm và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ luôn lắng nghe và tiếp thu những tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để truyền tải tới chính quyền địa phương. Bên cạnh đó luôn thực hiện tốt vai trò của mình là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương để đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của thôn xóm cũng như là sự phát triển của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Doan, cử tri thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn chia sẻ: Tôi mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử xã cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Là một trong các xã đảo, có nhiều người lao động đến sinh sống và làm việc, do vậy công tác tuyên truyền được xã Quan Lạn đặc biệt quan tâm. Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác tuyên truyền. Bám sát lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử, hình thức và nội dung tuyên truyền được xã Quan lạn xây dựng phù hợp, cụ thể./.

Thanh Tùng - Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2108
Đã truy cập: 2401583