Xã Bản Sen: Tích cực, chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử

22/03/2021 16:56

Trong những ngày này, xã Bản Sen đang tích cực chủ động tiến hành các công việc theo luật định để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công. Mục tiêu của xã đặt ra là lựa chọn, bầu được những người xứng đáng vào các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Trung ương và địa phương.

 Ủy ban MTTQ xã Bản Sen tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, ngày 18/3/2021

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, xã Bản Sen đã bám sát sự chỉ đạo của UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời nghiêm túc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng luật định.

Để chủ động triển khai các nội dung cuộc bầu cử, Đảng ủy đã thành lập được Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 gồm 09 đồng chí; Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bản Sen gồm 11 đồng chí; Thành lập 03 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử gồm Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban An ninh, trật tự. Đồng thời ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Xã Bản Sen dự kiến có tổng số 921 cử tri, với 05 khu vực bầu cử ở 5 thôn trên địa bàn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được xã thực hiện đúng tiến độ, quy trình. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số người giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND xã được bầu là 15 đại biểu, giới thiệu 56 người, bằng 3,7 lần số lượng đại biểu được bầu; trong đó đại biểu là nữ 24 người; người ngoài Đảng 13 người; người dân tộc thiểu số 3 người; trẻ tuổi 31 người; tái cử chiếm 17 người. Xã cũng đã hoàn thành tiếp nhận và rà soát hồ sơ người ứng cử.

Ngày 18/3, xã đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất số người ứng cử Đại biểu HĐND xã là 40 người, gấp 2,7 lần số đại biểu chính thức bầu; Hiện trên địa bàn xã không có người xin tự ứng cử, đề cử làm đại đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

 Một số nhà văn hóa thôn đã được lắp đặt panô tuyên truyền về công tác bầu cử

Cùng với việc triển khai thực hiện các bước cho công tác bầu cử, xã cũng đã tiến hành rà soát lại nhà văn hóa thôn, qua rà soát đến nay một số thiết chế văn hóa của nhà văn hóa thôn đã được trang sắm đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử và phục vụ cho ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền cũng được xã chú trọng triển khai, xã đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền, chủ động làm 05 pano tuyên truyền đặt tại các nhà văn hoá thôn.  Đồng thời thực hiện phát truyền thanh công tác bầu cử tại các thôn với số lượng 02 lần phát/ ngày về luật bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư cũng được xã quan tâm, đến nay trên địa bàn xã chưa có trường hợp nào có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực về công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ca – Phó Bí thư Đảng ủy  – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã cho biết: Từ nay đến ngày bầu cử còn khoảng hơn 2 tháng, nhưng khối lượng công việc thực hiện còn rất nhiều. Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, xã sẽ bám sát kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo thực hiện các bước theo luật định. Trước mắt sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của công tác bầu cử cụ thể: Trước ngày 13/4 sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác và nơi cư trú của những người ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND xã, lập và niêm yết danh sách cử tri. Trước ngày 14/4 sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã và gửi lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ cho công tác bầu cử.

 Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của xã, người dân xã Bản Sen sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành công tốt đẹp.

Thanh Nga - Trung tâm TT và VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2988
Đã truy cập: 2392521