Trường THPT Hải Đảo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28/03/2021 19:07

Với tinh thần nghiêm túc 50 đảng viên Đảng bộ trường THPT Hải Đảo đã tham gia Hội nghị học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 27 - 28/03/2021.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên nhà trường đều tích cực học tập với phương châm "Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên sẽ là cánh tay đắc lực nối dài, phát huy truyền thống của Đảng, hiểu sâu gốc rễ và đồng tâm đưa từng nội dung Nghị quyết Đại hội vào đời sống một cách có hiệu quả". 

Quang cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc ta, thế nên việc học tập và làm theo Nghị quyết Đại hội Đảng là một yêu cầu bức thiết, đặc biệt trong tình hình xã hội mới. Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ Đại hội khóa XII và nhìn lại 35 đổi mới đất nước trên phương diện đáng khích lệ về thành tựu cũng như đề cập, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, thách thức cho cả một chặng đường phát triển của Đảng - cương vị lãnh đạo đất nước thời kỳ đi lên xã hội chủ nghĩa, hội nhập với xu thế hiện đại của thế giới. Đại hội đã chỉ ra công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

 Trong văn kiện Đại hội Đảng đã đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đến năm 2025, đến năm 2030 và đến năm 2045. Để thực hiện các mục tiêu đã nêu, trên cơ sở bám sát thực tiễn, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, báo cáo chính trị đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hoá 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030.

Sau hơn một tuần diễn ra, Đại hội Đảng XIII đã kết thúc tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn không chỉ ở kết quả thực hiện nghị quyết đại hội XII mà còn ở định hướng và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới cùng với những quyết sách, quan điểm chỉ đạo sáng suốt thực hiện mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, nhấn mạnh vào nhiệm vụ trọng tâm của kỳ Đại hội với các chiến lược đột phá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Cùng với đó, sự vận dụng linh hoạt trong các nội dung là điều hết sức cần thiết gắn với thực tiễn từng địa phương, từ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn diện, tổng thể ngắn và dài hạn của địa phương đó mà các khía cạnh của Nghị quyết Đảng đưa ra có thể thực thi một cách hữu hiệu nhất.

 

Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII rất đông đủ

Sau hai ngày học tập, làm việc khẩn trương, tích cực các đồng chí đảng viên trường THPT Hải Đảo đã nhận thức sâu sắc giá trị các văn kiện, nghị quyết của đại hội Đảng nhiệm kỳ mới. Mở ra cơ hội vận dụng, sáng tạo trong tình hình thực tiễn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Đó là sức sống, niềm tin mà Đảng gửi gắm, giao phó cho mỗi đảng viên nói chung và đảng viên công tác trong ngành giáo dục nói riêng.

Nguyễn Thành Định - Hiệu trưởng Trường THPT Hải Đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1831
Đã truy cập: 2494147