Xã Quan Lạn: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14/04/2021 19:05

Sáng ngày 14/4 UBMTTQ xã Quan Lạn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác và cư trú trên địa bàn xã; Báo cáo dự kiến danh sách nhưng người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Theo đó, hội nghị  lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại các thôn dân cư diễn ra một cách trang trọng, có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và sự phối hợp của HĐND-UBND cùng cấp.

 

Bà Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã báo cáo dự kiến danh sách nhưng người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Tỷ lệ cử tri đến dự đạt bình quân 70% thôn dân cư. Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm cho các ứng cử viên đạt từ 86 – 100%

Các Đại biểu thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 34 người. Trong đó: Tỷ lệ Nữ 14/34 người = 41%; Ngoài Đảng 13/34 người = 38,2%; Tuổi trẻ 19/34 người = 55,9%; Dân tộc thiểu số 3/34 người = 8,8%; tái cử 11/34 người = 42,3%.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận 100% các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 34 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã và thống nhất thông qua biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Thanh Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1610
Đã truy cập: 5100347